Пари
Общи заплати с ЕС

Европейският парламент настоява за единна минимална заплата в ЕС. За да стане това обаче трябва да се проведат преговори с Европейския съвет. Това е стандартна законодателна процедура в определени сфери и въпроси – парламентът достига до дадена позиция и след това трябва да я съгласува със Съвета, предаде Актуално.

Какви са основните акценти, които защитава ЕП:

• Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот

• Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80% от работниците

• Правомощията на националните органи и автономността на социалните партньори за определяне на заплатите трябва да се зачитат изцяло

Проектът за директива относно минималната работна заплата има за цел да определи минимални изисквания, за да се гарантира доход, който дава възможност за достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства.

Това може да се постигне чрез въвеждането на законоустановена минимална работна заплата (най-ниското равнище на заплащане, разрешено от закона) или чрез въвеждане на законоустановена възможност работниците да договарят своите заплати с работодателите чрез колективно договаряне.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви