Окръжен съд – Бургас потвърди постановено определение на Районен съд – Бургас, с което е оставено без уважение искането на защитника на Деян Дичев и самият обвиняем, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по­-лека.

Въззивният съд потвърди задържането под стража.

В частната жалба на защитата на Деян Дичев бяха направени оплаквания, че определението на първоинстанционния съд е немотивирано и, че изобщо не са обсъдени доводите им във връзка със законосъобразността на взетата мярка за неотклонение.

В проведеното съдебно заседание пред настоящата въззивна инстанция защитникът на обвиняемия акцентира, че в случая е изтекъл максималния срок на задържането на Деян Дичев, поради което той следва да бъде освободен незабавно.

С постановление от 27.08.2021 г., Деян Дичев бе привлечен като обвиняем, за това че в периода от 04.08.2021 г. до 11.08.2021 г., в Бургас, спомогнал – като заедно със Станимир Рагевски положили в бидони, чували и торби, тленните останки от разчлененото тяло на Юмер Мехмед и пренесли същите с лек автомобил „Мерцедес“ до брега на блато, в гр. Бургас, кв.“Долно Езерово“, където ги скрили във висока папратова растителност.

Деян Дичев укрил в помещение на сградата на ДНА огнестрелното оръжие, използвано за убийството на Юмер Мехмед, като спомогнал Станимир Рагевски да избегне, а по-късно и да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване за извършеното от него престъпление – убийство (престъпление по чл. 294, ал. 1 от НК).

С постановление от 19.10.2021 г. на разследващия орган, обвинението е изменено, като е извършено ново привличане на Деян Дичев като обвиняем за извършени в условията на съвкупност две престъпления.

Деян Дичев е привлечен като обвиняем и за това, че за времето от 29.10.2020 г. до 27.08.2021 г., в Бургас, в условията на продължавано престъпление, както сам, така и в условието на посредствено извършителство – чрез друг действащ при неосведоменост, спомогнал на лице – Станимир Рагевски (извършило престъпления по чл.115 от НК), да избегне наказателно преследване за тези престъпления, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самите престъпления, както следва, а именно – заличаване следите от убийството на Теодора Бахлова, укриване вещите на жертвата, трупът и куршумът от убийството на жертвата Теодора Бахлова, прикрити фактът и механизмът на извършеното убийство и неговият извършител Станимир Рагевски, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление.

Деян Дичев е обвиняем и за това, че на неустановени дати в периода от 04.08.2021 г. до 27.08.2021 г., в Бургас, помогнал на лице – Станимир Рагевски, извършило престъпление по чл.115 от НК – умишлено умъртвяване на 04.08.2021 г. на Юмер Мехмед, да избегне наказателно преследване, като бъдат заличени следите от престъплението, укрити вещите на жертвата, трупът, оръжието и куршумът от убийството на жертвата Юмер Мехмед, прикрити фактът и механизмът на извършеното убийство и неговия извършител Станимир Рагевски, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление (престъпление по чл. 294, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК).

Деян Дичев е привлечен като обвиняем и за това, че на 04.08.2021 г., в гр. Бургас, придобил като получил от Станимир Рагевски и за времето от 04.08.2021 г. до 24.08.2021 г., държал в отдушник в мокро помещение на Военен клуб „ДНА“, огнестрелно оръжие – пистолет „Макаров“, както и боеприпаси за огнестрелни оръжия, без да има за това надлежно разрешение, (престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК).

Според Бургаският окръжен съд първостепенният съд е направил положителен извод за съществуване на основателно подозрение, че Деян Дичев би могло да е ангажиран в осъществяване на престъпленията, за които е обвинен. И според настоящия въззивен съдебен състав е налице обоснованото предположение за авторството на посочените престъпни деяния.

Окръжен съд – Бургас се произнесе и по основното възражение на защитата – за изтекъл максимален срок на задържането под стража спрямо Деян Дичев За престъплението по чл. 294, ал. 1 от НК, предмет на първоначално предявеното обвинение на Деян Дичев, предвиденото наказание е „Лишаване от свобода“ до пет години, която санкция обуславя двумесечен срок на максимално допустимото задържане под стража.

В хода на разследването по досъдебното производство, обвинението спрямо Деян Дичев е изменено, като наред с първоначалното обвинение по чл. 294, ал. 1 от НК (което е прецизирано с конкретизиране на отделни деяния, обуславящи наличие на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК) е включено и ново престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

В своите мотиви въззивният съд казва: „При последвало изменение на обвинението по реда на чл. 225 от НПК, каквото е налице и в разглеждания случай, меродавно за определяне на срока на мярката за неотклонение е предвиденото наказание за престъпленията по измененото обвинение.

На досъдебното производство предявеното първоначално обвинение може да бъде изменяно в зависимост от доказателствата, които се събират и проверяват в хода на разследването, като същото следва динамиката на процеса на разследване и промяната във фактическата обстановка съобразно събраните доказателства“. В този смисъл са и указанията по точка 2 на Тълкувателно решение № 2 от 07.10.2002 г. на ВКС. С

оглед на тези принципни постановки и съобразявайки, че в случая последното изменение на обвинението е направено преди да са изтекли два месеца от вземане на първоначалната мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Деян Дичев, и тъй като за включеното в обвинението ново престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК е предвидена санкция „Лишаване от свобода“ от две до осем години, която обуславя осеммесечен срок на максимално допустимото задържане под стража, се налага несъмнения извод, че в настоящия случай не е изтекъл срока на задържане.

Според Окръжен съд – Бургас изтеклия период от време на действие на взетата мярка към момента е и в разумните граници в съответствие с чл. 5, § 3 ЕКПЧ с оглед конкретиката на случая.

Въззивната инстанция се солидаризира с изводите на първостепенния съд за наличието на реална опасност от извършване на престъпление от страна на обвиняемия, в случай, че същият е с по-лека мярка за неотклонение от „Задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви