Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, актуализира противоепидемичните мерки за достъп до деловодства и дела на съда, съобразно издадена Заповед №РД-01-856, от 19.10.2021 г., на Министъра на здравеопазването.

Влизането в Съдебна палата – Бургас на магистратите, съдебните служители и всички граждани – страни по насрочени дела, адвокати, вещи лица, свидетели и потребители на административни услуги, журналисти, ще става при спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки.

Няма да бъдат допускани хора с външна симптоматика на заразяване. В съдебните зали на Окръжен съд – Бургас ще влизат само участниците по насрочените дела, при спазване на действащите мерки. Няма да бъде допускана публика.

Препоръчително е свидетелите при възможност и по разпореждане на съда непосредствено след изслушването им да напуснат съдебната зала и сграда.

Работното време на деловодствата на съда, които обслужват граждани и адвокати, до отпадане на опасността от заразата, ще бъде сутрин от 09.00 до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 до 17.00 ч.

Службите на общата администрация ще работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати, сутрин от 10.00 до 12.00 ч., след обяд 14.00 – 16.00 ч.

Административният ръководител на Окръжен съд – Бургас препоръчва на страните да подават съдебните книжа, по които се образуват дела, по пощата или чрез куриер. При възможност справките по дела да се извършват по телефона и по електронен път.

Повече за приложените мерки може да се информирате от страницата на Окръжен съд – Бургас: https://burgas-os.justice.bg/

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви