Росенец
Росенец

Областната администрация в Бургас обяви процедура за избор на изпълнител за събарянето на две от незаконните постройки около т.нар. „морски сараи“ на Ахмед Доган в парка „Роснец“.

Информацията за това е публикувана малко след края на работния ден в четвъртък (21 октомври) в сайта за електронни обществени поръчки.

Сградите, за чието събаряне правителството отпусна 69 хил. лв. са триетажна масивна постройка и преместваем обект за охрана.

Трета двуетажна сграда, за премахването на която също има издадена заповед от кмета на Бургас Димитър Николов, в момента е обект на съдебен спор и до приключването му по нея не могат да се предприемат никакви действия, обясниха от Областната администрация в града.

Обявеният търг за възлагане на обществената поръчка е на стойност от близо 58 хил. лв. (без ДДС). Крайният срок за подаване на оферти е 1 ноември, а в публикувания проект на договор с потенциалния изпълнител не е упоменат срок за изпълнението на дейностите по премахване на незаконното строителство.

В приложената примерна техническа спецификация обаче е отбелязано, че срокът за изпълнение на строително – монтажните работи не следва да бъде по-дълъг от 30 календарни дни.

Първата от двете незаконни сгради в държавен имот, които подлежат на събаряне, е триетажна с приблизителна застроена площ от 80 кв.м. Втората, е преместваем павилион 2 х 2 м за охраната на резиденцията, ползвана от почетния лидер на ДПС Ахмед Доган.

Според техническото предложение към документацията по обявената обществена поръчка премахването на триетажната сграда ще струва около 56 хил. лв. За събарянето на павилиона за охраната пред резиденцията са предвидени малко под 1000 лв.

Предметът на обществената поръчка включва механизирано разрушаване на масивната сграда, натоварване и транспортиране на строителните отпадъци до общинско депо.

Преместваемият обект ще бъде демонтиран и изнесен от имота до място, посочено от областния управител на Бургас. Там ще се съхранява и имуществото на разрушените постройки.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви