съд
Съдът

1526 досъдебни производства срещу 1593 лица са приключили с внасянето им в съдилищата от прокурорите в Районна прокуратура-Бургас през първите девет месеца на 2021 г. Данните сочат значителен ръст по този показател в сравнение със същия период на предходната година, когато в съд са били внесени 1133 досъдебни производства.

В периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. по актове на Районна прокуратура – Бургас са постановени 2459 наказания. 308 са наказания с ефективно лишаване от свобода, 780 са наказанията с условно „лишаване от свобода“, а в 157 случая съдилищата са постановили наказание пробация.

525 пъти са налагани други наказания, свързани с лишаване от определени права, като най-честите от тях са за лишаване от право от правоуправление на МПС. Тези наказания се определят кумулативно с други или поотделно.

За периода са образувани общо 3791 досъдебни производства за престъпления от компетентността на Районна прокуратура-Бургас.

През първите 9 месеца от година по актове на прокурорите от Районна прокуратура-Бургас са наложени 689 глоби за общо 392 580 лева. Глобите също се налагат кумулативно с други наказания или по отделно.

Огромен ръст се наблюдава в образуваните досъдебни производства за престъпления по чл.279, чл.280, чл.281 от НК, по които се наказват за противозаконно преминаване на чужди граждани през границата на страната, както и за противозаконното им подпомагане чрез превозване или пребиваване в страната.

От началото на годината за образувани 103 досъдебни производства по тези текстове. Предадени на съд са 119 лица. През цялата 2020 г. са образувани общо 18 досъдебни производства по чл.279, чл.280, чл.281 от НК, а предадени на съд са 15 лица.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви