Съдии от Германия, Нидерландия, Испания, Португалия и Италия са на посещение в Районен съд – Бургас. Европейските магистрати са по обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Гостите се срещнаха с Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас, Евгени Узунов и разказаха за съдебните системи в страните, от които идват.

Има представител на Първоинстанционен съд в Италия, друг съдия на първа инстанция, който разглежда граждански дела в Окръжен съд в Германия, както и негов сънародник от Фискален съд, занимаващ се с граждански и наказателни дела.

В делегацията има магистрат от Търговски съд в Испания, още един негов колега – испанец, съдия във въззивна инстанция, разглеждащ наказателни дела. С наказателно право се занимава и съдията от Нидерландия, а неговата португалска колежка разглежда граждански дела и трудово-правни спорове.

„За нас е полезно и приятно да се запознаем и обменим опита си с колеги от Европа, защото правото има своя универсалност и мисия“, коментира съдия Евгени Узунов. „Всички ние, като съдии, се стремим да правораздаваме справедливо и ще бъде интересно да се запознаем с различните подходи и действащи системи в единната Европейска общност“, каза още Административният ръководител на съда – домакин.

Европейските гости посетиха деловодствата на Районен съд – Бургас, Центъра за медиация и спогодби към Окръжния и Районния съд, ситуиран в Съдебната палата и „Детската стая“, предназначена за изслушването на деца, участници в съдебните процеси.

Те наблюдаваха наказателно дело, чийто предмет бе закана за убийство, с изслушване на свидетели и произнасяне на присъда.

 Във втория ден от визитата, европейските съдии са на посещение в Административен съд – Бургас и ще се срещнат със съдия Боряна Димитрова, бивш член на Висшия съдебен съвет.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви