Плаж

През август 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 786 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.9 хил., а на леглата – 111.1 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през август 2021 г., е 2 600 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 1 525.5 хил. нощувки, а българските – 1 074.5 хиляди.

През август 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 77.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.8% от нощувките на чужденци и 23.8% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.4 и 33.3% .

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния – с 36.2%, следват Германия – с 13.2%, Полша – с 12.3%, Чешка република – с 10.0% и Украйна – със 7.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през август 2021 г. достигат 518.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2021 г., са 241.7 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки. Чуждите граждани са 276.9 хил. и са реализирали средно по 5.5 нощувки, като 77.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 75.9%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 88.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 70.9%, и с 1 и 2 звезди – 51.8%

Приходите от нощувки през август 2021 г. достигат 170.8 млн. лв., като 115.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 55.8 млн. лв. – от български граждани.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви