10 отбора представиха своите идеи във финала на Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

Класиране:

1 място – отбор Praxidike – платформа Helti
2 място – отбор I regret nothing – Игра с желе
3 място . отбор ICE – платформа за комуникация лекар – пациент – близки на пациента

Награда Здравословно дистанциране – отбор all4one – платформа за места, важни за общественото здраве
Награда Социално полезна идея – отбор Goosesoft – вендинг автомат за лекарства
Награда Най-добро презентиране – отбор Infrablue – апликация за полезни храни
Ннаграда Най-добър екип – отбор When IT meets Biology – платформа за лактозна нетолерантност
Награда конфиденциалност – отбор MatrixTech – чат за хора в изолация

Хакатон
Победителите

Наградите бяха осигурени с подкрепата на Община Бургас, фирмите Скейл Фокус, Мусала софт, Технологика и Страйпс.

Събитието бе организирано като част от инициативите по проекти на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – КТРИО 5 – Европейска нощ на учените, Център за върхови постижения УНИТе „Върхови научни постижения в информатика и ИКТ” и „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)”.

Хакатонът беше ортанизиран от УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” БУРГАС – Катедра „Компютърни системи и технологии“, Катедра „Компютърни и информационни технологии“, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и
Студентски съвет към Университета, съвместно с: Община Бургас, Технологика, Скейлфокус, Иновационни системи – Бургас и ДигиХъб.

Тридневното събитие от 15 до 17 октомври беше за хора с интереси в областта на софтуерна разработка, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти. Целта на инициативата е да събере на едно място програмисти, дизайнери, специалисти по обществено и здравни грижи и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване.

Целта на хакатона беше „On-line Здравеопазване“.

Хакатонът има важен принос за развитие на ИТ общността в Бургас. Допълнителните очаквани ефекти са сформиране на екипи от хора, които се допълват като знания и умения, и продължават работа по проектите след приключване на събитието.

Нямаше ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици.

Необходимо беше екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код.

В последния ден на хакатона – неделя 17 октомври – представители на отборите ще направят демонстрация на своите приложения пред жури.

Допустими участници бяха екипи от най-малко двама участника, които могат да се сформират както предварително, така и в началото на самия хакатон. Задължително е поне един човек от екипа да има познания по програмиране без значение нивото и опита в областта на софтуерни разработки.

За всички участници имаше награди, които са осигурени от спонсорите на събитието. Първите три проекта оценени най-високо бяха и допълнително стимулирани с изненади от организаторите.

Критериите за оценка на приложенията бяха:
• Оценка на идеята.
• Работеща функционалност на приложението.
• Начин на изпълнение, качество на програмния код и избрания подход.
• Потребителски интерфейс.
• Потенциал на приложението.

По време на хакатона бяха предоставени насоки и идеи за приложения на тези участници, които нямат предварителна концепция за това, което биха желали да разработват.

Правила на хакатона:

Участниците могат да си изберат под какъв лиценз да бъде написания от тях код в рамките на хакатона – препоръчително е свободен лиценз.
Работата по проектите стартира с началото на хакатона. Не се допуска участие с напълно или частично готови приложения, които са разработени преди хакатона.

Приложенията, които не са завършени и нямат работеща функционалност, също се представят на финалния ден и се оценява потенциала им и проблема, който решават.

В контекста на текущите условия хакатонът се проведе по домовете на състезателите, а представянето на проектите се проведе в аулата на корпус Медицински науки.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви