Фалшивите банкноти намаляват

Неистинските банкноти през третото тримесечие са намалели до 134 броя от 214 броя през второто тримесечие или с цели 62.6%. Това сочат данните на БНБ. От тях става ясно, че се наблюдава трайна тенденция за намаляване на фалшивите банкноти от началото на годината. Тогава за първото тримесечие централната банка отчита иззети от пазара 217 броя.

При монетите също има намаляване от 67 броя през второто тримесечие до 61 през третото.

Запазва се трайната тенденция вече 10 години да се фалшифицират най-много 20-левовите банкноти. През третото тримесечие на настоящата година в Националния център за анализ на БНБ са 65 броя неистински 20-левови банкноти. 100 броя са били те през второто тримесечие. Най-много неистински банкноти от 20 лева, според статистиката на БНБ, са били заловени в обращение през 2009 година. Те са били общо общо 12 468 броя. Като по тримесечия начело е второто тримесечие (3 928 броя), следвано от първото (3 585), третото (3 040) и първото (1 915).

През третото тримесечие БНБ регистрира при 50-левовите банкноти (фалшивите – 51 броя , спрямо 86 броя).

При 10-левовите те са (14 броя, спрямо 23 броя). Само при 100-левовите банкноти има минимално повишение (4 броя, спрямо 3 броя през третото тримесечие), докато 5-левови фалшиви банкноти не са задържани от началото на настоящата година.

При монетите най-много са задържани фалшивите 50 стотинки (40 броя спрямо 44 броя през второто тримесечие). Следват 1-левовите монети (10 броя, спрямо 16. Но при 2-левовите монети е отметено повишение (до 11 броя, спрямо 7 броя).

Банкнотите в обращение през септември продължават да намаляват.
През последните три месеца броят на банкнотите в обращение постоянно намалява: от 546 861 234 през юли, 552 846 780 през август до 550 909 790 броя през септември. Това показват месечните данни на БНБ.

При 50-левовите и 100-левовите банкноти, обаче, има нарастване през септември спрямо август. Съответно – до 91 527 942 от 89 904 456 при 100-левовите и до 202 609 907 от 200 614 415 при 50-левовите. При другите банкноти в обращение БНБ отчитана намаляване на техния брой. При 5-левовите (до 29 733 937 от 29 750 928 броя), при 10-левовите (до 89 990 457 от 91 652 487) и при 20-левовите (до 137 047 547 от 140 924 494).

Най-много и през септември в обращение са били банкнотите от 50 лева, следвани от 20-левовите, 100-левовите (но трябва да се отбележи, че тези банкноти са пуснати в обращение най-късно – от 8 декември 2003 година), 10-леловите и най-малко са петолевките.

Стойността на банкноти и монети в обращение

Стойността на банкнотите в обращение се увеличава със 167 879 005 лева – от 22 904 935 740 лева към 31 август до 23 072 814 745 лева към 30 септември.

Най-голямо е стойността на 50-левовите банкноти (10 130 495 350 лева), следвана от 100-левовите (9 152 794 200 лева).

Увеличава се и стойността на монетите в обращение с 3 486 874 лева – от 504 678 323 лева към 31 август до 508 165 197 лева към 30 септември.

Ной-голяма е стойността на монетите от 1 лев в обращение (167 320 346 лева), следвани от монетите от 2 лева (151 805 670 лева).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви