Новоизбраният Административен ръководител – председател на Районен съд – Несебър, съдия Мария Берберова, встъпи официално в длъжност от днес. Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, връчи Акта за встъпване в длъжност с убедеността, че амбициран и отдаден на призванието си съдия поема ръководството на един натоварен като работа районен съд в Бургаски апелативен район.

Съдия Темелкова похвали новият председател на Несебърския районен съд за досегашната й активно проявявана дейност в реализирането на образователни инициативи и насърчаване на медиацията, като начин за извънсъдебно решаване на спорове.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ Мария Берберова-Георгиева за „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър, на 21.09.2021 г.

На проведеното Общо събрание на съдиите, съдия Берберова е получила пълна подкрепа от своите колеги, според които в работата си се е доказала като отличен професионалист и съдия с висок морал.

Новият председател има над 19 години юридически стаж изцяло като съдия в съдебния район на Окръжен съд – Бургас. Била е младши съдия в Бургаския окръжен съд в периода от 09.01.2002 г. до 09.07.2004 г., след което заема длъжността „съдия“ в Районен съд – Несебър, където работи и към настоящия момент.

В Концепцията си за стратегическо управление новият председател на Районен съд – Несебър залага цели за усъвършенстване дейностите на съда. При изслушването си пред членовете на Висшия съдебен съвет, съдия Берберова се ангажира с продължаване на дейностите по пристрояване и разширяване на сградата на Районен съд – Несебър.

Чрез ежемесечен мониторинг на делата и анализ на причините за тяхното забавяне ще работи за запазване и повишаване нивото на срочно, качествено, независимо и прозрачно правораздаване.

Предвижда  предприемане на действия за разкриване на щатни бройки за съдебни помощници, регулярно обсъждане на събрания на съдиите на съдебни казуси, провеждане на периодични обучения за съдебните служители, осигуряване на система за видеоконференция при гледането на дела.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви