Няма изчезнали общински 1100 дка в „Росенец“. Това става ясно от отговор на областния управител на Бургас проф. Мария Нейкова на официално питане от председателя на комисията по общинска собственост към Общинския съвет Георги Дракалиев.

Повод за писмото му е твърдение на неговия колега Константин Бачийски пред парламентарната комисия „за Росенец“, че община Бургас е притежавала 4600 дка в парка, които кметът Николов е деактувал през 2013 г., а 5 години по-късно е актувал като общински само 3500 дка.

Разликата от 1100 дка терени са обяснени от Бачийски като раздадени на приближени до ГЕРБ и ДПС лица.

От писмото на проф. Нейкова и приложените документи, много ясно се вижда, че община Бургас реално не е притежавала никаква земя в парка до 2017 г. и 2018 г., когато получава от областна управа споменатите 3500 дка пътища, алейна мрежа и зелени площи за широко обществено ползване.

„Росенец“ е бил общински идва от това, че през 2000 г., кметът Костадинов издава акт за общинска собственост на 4600 дка терени в парка, който акт обаче по никакъв начин не поражда собственост за общината върху тях.

След дълги години продължили дела, съдът окончателно постановява, че имотът неправилно е бил актуван като общински, поради което през 2013 г. кметът Николов отменя въпросния акт.

„Важно беше, истината да се изясни за нашите съграждани, а тя е че общината не е загубила никаква земя в „Росенец“, коментира Дракалиев.

„Сигурен съм, че колегата Бачийски е имал добри намерения и вероятно е бил подведен, иначе не би твърдял неверни неща. Политиците трябва по-добре да си проверяваме източниците, за да не създаваме впечатление, че си измисляме, с цел да обвиним в нещо опонентите си“, допълни още той.

1 КОМЕНТАР

Comments are closed.