Започва ловният сезон у нас. 150 000 ловци у нас вече са в бойна готовност, като се очаква днес групово да ловуват поне половината от тях, съобщи Нова тв.

Тази година ще има промяна. Няма да бъдат обстрелвани прасета, за да може разнообразието и популацията да се запази. За съжаление заради чумата броят им намаля, заяви в ефира на „Събуди се” ловецът Радослав Попдимитров.

Ловуването на дребния дивеч в България се извършва индивидуално и групово. Сроковете на ловуване за различните видове дивеч са следните:

Срокове за лов на дребен дивеч – бозайници

Див заек (Lepus europaeus Pall.) от 1 октомври до 31 декември
Катерица (Sciurus vulgaris L.) от 1 ноември до 31 декември
Ондатра (Ondatra zibethica L.) от 1 ноември до последния ден на февруари
Нутрия (Miocastor coypus Mol.) от 1 ноември до последния ден на февруари
Чакал (Canis aureus L.) – целогодишно; Чакал (Canis aureus), групов лов извън горския фонд – от 1 януари до последния ден на февруари;
Лисица (Vulpes vulpes L.) – целогодишно
Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg) – целогодишно
Бялка (Martes foina L.) – целогодишно
Черен пор (Mustela putorius L.) – целогодишно
Язовец (Meles Meles L.) от 1 август до последния ден на февруари

Срокове за лов на дребен дивеч – птици

Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари

Ловни фазани (Phasianus sp.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари

Яребица (Perdix perdix L.) – от 1 октомври до 30 ноември Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner) – от 1 октомври до 30 ноември
Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.) – от 1 октомври до 30 ноември Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.) – от втората събота на август до 30 ноември
Токачка (Numida meleagris L.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
Гривяк (Columba palumbus L.) от втората събота на август до втората неделя на февруари
Гургулица (Streptopelia turtur L.) – от втората събота на август до 30 ноември
Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.) – от втората събота на август до 31 декември
Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.) от 1 октомври до 31 януари
Глухар (Tetrao urogallus), мъжки – от 15 април до 15 май
Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.) от 1 октомври до 31 януари
Полудива патица (Anas platurhynchos L.) от 1 октомври до 31 януари
Лятно бърне (Anas guerguedula L.) – от 1 октомври до 31 януари
Зимно бърне (Anas crecca L.) – от 1 октомври до 31 януари
Фиш (Anas penelope L.) – от 1 октомври до 31 януари
Лопатарка – клопач(Anas clypeata L.) – от 1 октомври до 31 януари
Черна качулата потапница (Aythya fuligula L) – от 1 октомври до 31 януари
Шилоопашата патица (Anas acuta L.) – от 1 октомври до 31 януари
Черна лиска (Fulica atra L.) – от 1 октомври до 31 януари
Горски бекас (Scolopax rusticola L.) – от втората събота на август до последния ден на февруари
Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.) – от втората събота на август до последния ден на февруари
Скорец (Sturnus vulgaris L.) – целогодишно
Сврака (Pica pica L.) целогодишно
Сива врана (Corvus cornix L.) – целогодишно
Посевна врана (Cornus frugilegus L.) – целогодишно
Чавка (Coloeus monedula L) – целогодишно

Срокове за лов на едър дивеч

Благороден елен (Cervus elaphus), мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
Благороден елен (Cervus elaphus), женски – от 1 октомври до 31 декември;
Елен лопатар (Dama dama), мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
Елен лопатар (Dama dama), женски – от 1 октомври до 31 декември;
Муфлон (Ovis musimon), мъжки, трофейно зрели – целогодишно;
Сърна (Capreolus Capreolus L.) – мъжки и приплоди – от 1 май до 30 октомври;
Сърна (Capreolus Capreolus L.) – женски – от 01 септември до 30 октомври;
Муфлон (Ovis musimon), мъжки и женски – от 1 септември до 31 януари;
Дива свиня (Sus scrofa), подборен лов (мъжки, приплоди, едно и двегодишни прасета, женски прасета) – целогодишно;
Дива свиня (Sus scrofa), групов лов – от 1 октомври до втората неделя на месец януари;
Дива свиня (Sus scrofa), групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча (мъжки и приплоди) – от 1 октомври до последния ден на февруари;
Вълк (Canis lupus) – целогодишно;

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви