EVN
Проект за защита на птиците

На 1 октомври 2021 г. в София Електроразпределение Юг (част от EVN) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) дадоха официален старт на проекта „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на  Европейския съюз.

Проектът ще се реализира в района на влажните зони около гр. Бургас, а именно Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа.

 Проектът на Електроразпределение Юг (част от EVN), разработен в партньорство с БДЗП, получи одобрение от Европейската комисия през май 2021 г. Електроразпределение Юг е бенефициент по проекта, който е на обща стойност 5,5 милиона евро.

Общо 75% от средствата се осигуряват от програма LIFE на Европейската комисия, а 25% – от Електроразпределение Юг. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2021 – 2026 г.

Г-н Александър Сипек, регионален мениджър на ЕVN България заяви: „Проектът е една от най-големите мерки за защита на птици в България и със сигурност най-голямата за българското Черноморие.

Същевременно това е важна инвестиция за подобряване на електрозахранването в района на Бургас, което ще реши голяма част от прекъсванията, които се получават по време на миграционните периоди всяка година.

За нас това е проект, който води до позитиви както за птиците, така и за клиентите в района на бургаските езера. Пример как човешката дейност може да съществува в паралел с природата и биоразнообразието“.

В рамките на проекта Електроразпределение Юг планира мащабни дейности за обезопасяване на електроразпределителната мрежа:

  • Подземно полагане (кабелиране) на 52 км въздушни електропроводи 20 kV (средно напрежение), което напълно премахва рисковете за дивите птици
  • Обезопасяване (чрез защитни изолации) на 96 км въздушни електропроводи 20 kV (средно напрежение)
  • Монтаж на 2000 броя дивертори (светлоотразителни маркери) по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
  • Изграждане на 18 трафопоста и една възлова станция.

Съгласно времевия план в периода 2021-2022 г. ще се изготвят технически проекти и спецификации, както и съгласувателни процедури с институции. Планирано е строително-ремонтните дейности да стартират от 2023 г.

Освен предпазни мерки за птиците, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места, в които през месеците с миграция на птиците се регистрират смущения в електрозахранването.

Това е вторият мащабен проект, който Електроразпределение Юг ще реализира по програма LIFE съвместно с БДЗП,

след като в периода 2013 – 2018 г. бе осъществен проектът „LIFE for safe grid“ за защита на световно застрашения царски орел. По този начин през 2013 г. Електроразпределение Юг стана първата инфраструктурна компания в България, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE.

В рамките на проекта през 2013 -2018 г. 70 км. въздушни електропроводи в защитени зони бяха вкарани под земята, 42 км въздушни електропроводи бяха изцяло изолирани, а 2 340 електрически стълба бяха обезопасени със защитни изолации. В резултат през 2021 г. бяха отчетени 6 нови двойки царски орли, което увеличи тяхната обща бройка до рекордните 41.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви