Административните ръководители – председатели на бургаските Окръжен и Районен съд, съдия Росица Темелкова и съдия Евгени Узунов, проведоха работна среща с медиаторите от Центъра за медиация и спогодби към двата съда. Акцент на разговорите бе, как да се постигат споразумения между спорещите страни без влизане в съдебните зали.

Медиацията е алтернативен способ, който двата съда предоставят като възможност на участниците в съдебните процеси.

Формирането на култура на общуване чрез ефективна комуникация за мирно разрешаване на спорове, по пътя на споразумението, така че страните сами да осъзнаят приоритетите си и да вземат самостоятелно решение е другата цел на разработената и прилаганата от двата съда програма.

„В много случаи медиацията се оказва по-подходящият начин за разрешаването на конфликти, тъй като води до доброволно съблюдаване на правото, което намира своето обяснение в психиката на човека“, убедени са двамата председатели на Окръжен и Районен съд – Бургас.

Съдебната програма за медиация в Окръжен и Районен съд – Бургас предоставя информация на страните за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез процедура по медиация; осигурява съдействие от страна на квалифициран съдебен служител – координатор на място в Съдебната палата, който отговаря на въпроси и запитвания във връзка с услугите и възможностите, предоставяни от съдебната програма за медиация.

Центърът за медиация и спогодби към двата съда се помещава в Съдебната палата, което може да се ползва безплатно за провеждане на срещи между страните и медиаторите към Центъра.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви