Етичната комисия в СУ доказа плагиатство на П.Илиев

Етичната комисия на Софийския университет излезе със становище, че в книгата на кандидата за вътрешен и правосъден министър от несполучилите проектоправителства на „Има такъв народ“ д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство. При което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд. Но дисертацията не е цитирана като източник, съобщиха от Алма Матер.

Това е решението след извършената проверка по реда, предвиден във Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийския университет.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Петър Илиев е главен асистент в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление. Тя трябва да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет. Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУДСУ.

Скандалът избухна, след като групата „Правна лудост“ в социалната мрежа, в която членуват студенти по право, първа публично обяви, че книгата на Петър Илиев има идентични страници с по-ранна докторска дисертация на неговата колежка от Юридическия факултет на СУ доц. Наталия Киселова. След това бе разкрито, че книгата на Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е намалена с 80 страници. Това стана след като за нея започна проверка по сигнали за плагиатство.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви