Деца
Грижа за децата и семействата им

Общо 1446 деца с увреждания или от уязвими социални групи и техните родители ползват услугите по проекта „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“. Това стана ясно днес, на среща, на която бяха представени целите, дейностите и резултатите по проекта.

Директорът на ДГ „Надежда“ Мариела Ненкова, изпълнителният директор на фондация „Екип“ Биляна Житарова, социалният работник Гергана Димитрова и специализираният педагог Ваня Кондева представиха в двора на градината в ж.к. „Меден рудник“ резултатите по изпълнението на проекта до момента.

От стартирането на проекта през май 2016 г. до момента в дейностите по проекта са включени 1446 деца и над 900 бъдещи и настоящи родители.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване в Община Бургас, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Проектът предоставя подкрепа на деца в ранна възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, подпомага формирането на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и подобряване на семейната среда.

Друга цел на проекта е повишаване на училищната готовност на децата с увреждания за включване в образователната система и подпомага предотвратяването на изоставането на деца в специализирани институции.

„Управляваме две от дейностите в Общностния център – формиране на родителски умения и здравна превенция. Услугите се извършват от 15 специалисти, които работят с децата – психолози, социални работници, акушер, педиатър, медицински сестри, а Общностният център „Надежда“ е единственият, който съчетава образователната и социалната услуга.

До момента при нас помощ са потърсили над 900 родители и около 1300 деца. Тук се грижим не само за децата, но и за техните семейства“, сподели Биляна Житарова, ръководител на фондация „Екип“.

Дейностите, по които екипът на Биляна Житарова работи са здравна детска консултация и превенция на заболяванията, семеен център за деца от 0 до 3 години и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

„Нашата дейност е „Ранна интервенция на уврежданията“, а с децата работят социален работник, логопед, рехабилитатор, психолог, специален педагог и педиатър. Ние извършваме психологическо консултиране на деца от 0-7 години, рехабилитация и превенция на изоставането.

През нашата услуга са преминали общо 378 деца“, заяви Гергана Димитрова –социален работник от Центъра за медико-социални грижи.

„В услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ целта ни е да подготвим децата за 1-ви клас, като освен с тях, работим с родителите за придобиване на умения и с учителите. Към момента сме помогнали на 91 деца с увреждания“, разказа по време на срещата Ваня Кондева – специален педагог.

На срещата присъстваха още Иван Бъчваров РУО – Бургас, Десислава Георгиева и Диана Грозданчева – представители на УО по ОП „Развитие на човешките ресурси“, специалисти, предоставящи социалните услуги и родители.

Настоящият проект надгражда създадените по Проекта за социално включване на Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г. интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви