Със заповед на министъра на вътрешните работи e обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас за общо 17 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :

– „полицай – старши полицай“ – 12 вакантни длъжности;
– „младши автоконтрольор II – I степен“ – 3 вакантни длъжности
– „младши полицейски инспектор“ – 2 вакантни длъжности.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса;
– да притежават диплома за завършено средно образование;
– да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност
– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР
– да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока – изискването се отнася за кандидатите за длъжността „младши автоконтрольор II – I степен“;

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ – „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа, в срок до 07.10.2021г. включително.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви