дигитал арт
Дигитално наследство к

Единадесетата международна конференция по дигитално представяне и опазване на културното и научно наследство – DiPP2021 ще се проведе между 23 и 25 септември в Бургас. Тя ще бъде включена в програмата на Европейската нощ на учените, която се провежда всяка година на 24 септември. участието в нея може да бъде както присъствено в Регионална библиотека „П. Яворов“, така и виртуално.

Сред участниците са и учени от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, от БСУ и от Регионален исторически музей-Бургас.

Сред лекторите е и Радовеста Стюарт – част от екипа на проекта УНИТ-е в университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Тя и други учени – Янислав Желев, Мария Монова-Желева от БСу ще представят доклад: Развитие на дигитални колекции от обекти на нематериалното културно наследство – Базова онтология.

д

Останалите доклади са:

Нов дигитален живот за южнославянските скриптории на XIV век

Компонентна софтуерна архитектура, прилагана за проектиране на съдържание на наследството

Бъдещето на миналото: Привличане на вниманието към забравеното стенопис на Пловдив

Техники за уеб копаене, приложими за наблюдение на културното наследство

Стратегическата роля на аналитиката, креативността и технологиите за културния и творческия сектор и образованието

Нови форми на изкуството и стратегия за управление на процеси в епоха на масова дигитализация

Подходи и модели за прилагане на техники за геймификация във v-Learning
Игровата среда и подход за мислене на дизайна за нова дигитална кариера
Вълкова-Използване на иновативни технологии и онлайн медийни инструменти за цифрово представяне на културното наследство в България и др.

Конференцията има за цел да представи иновативни резултати, изследователски проекти и приложения в областта на дигитализацията, документацията, архивирането, представянето и опазването на глобалното и националното материално и нематериално културно и научно наследство.

Основният фокус е да се осигури отворен достъп до цифровизираното културно наследство и да се определят устойчиви политики за неговото непрекъснато съхраняване и опазване на цифровите технологии.

Приоритетната област е дигиталното представяне и съхраняване на културно -исторически обекти при условия на риск, включително тези от Бургаска област. Форумът ще демонстрира иновативни технологии и прототипи, включително цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и дигитални библиотеки, които са резултат от установените практики и постижения в тази област.

Представители на публични и специализирани библиотеки, музеи, са поканени да участват и да обменят опит, идеи, знания и най -добри практики в областта .

Ще има и Работилница за отворен достъп до научни публикации, данни и наука за данните, Български облак за отворена наука, който ще се фокусира предимно върху следните дейности:

Второто издание на „Роботилница“ ще се състои на живо в новата сграда на Центъра за съвременно изкуство и библиотека с ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас и учени от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“.

Учениците ще се запознаят с роботите Нао и Крузър.

Робот
Роботите на университета

Дефиле на роботите (презентации):

„Основи на роботиката“
доц. д-р Тодор Костадинов

„Програмирай Нао“
доц. д-р Веселина Бурева

„Cruzr with me“
Colin Stewart

Експерименти и викторина:

Учениците ще имат възможност да научат основните понятия в роботиката, докато се забавляват и опознават трите нови робота на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“. За всички участници са подготвени награди.

Модератори: проф. д-р Сотир Сотиров – Университет „Проф.д-р Асен Златаров“

Център за върхови постижения УНИТе: „Върхови научни постижения в информатика и ИКТ”

УНИТ-е
Проектът УНИТ-е

Морско приключение на борда на новия катамаран „Бургус“ с ученици от СОУ „Константин Преславски“ – Бургас и учени от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ ще преживеят участниците в конференцията.

Научни презентации:
„Науката и устойчивото развитие на Черно море. Трансграничните региони в сътрудничество за син растеж“
доц. д-р Александър Димитров
Ръководител катедра Екология и опазване на околната среда

„Дигитални технологии за прогнозиране на биологични и токсични свойства на химични съединения“
доц. д-р Милен Тодоров
Зам. декан на Факултет по природни науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Научен експеримент и викторина:
Замърсителите в Черно море
Учениците ще имат възможност да се съревновават за най-доброто решение на интересен казус по темата за замърсителите в морските води. Те ще са на борда на новия катамаран „Бургус“ и ще обиколят част от Бургаския залив, за да направят своите наблюдения в реална среда.
Най-доброто решение ще спечели специална награда за отбора.

Модератори: доц.д-р Светла Далакчиева – Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, РИМ-Бургас
д-р Радовеста Стюърт – Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Община Бургас

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви