Енохийски - езикът на ангелите

Енохийски език – мистериозен език, който окултистите от XVI в. Джон Дий и Едуард Кели представят в своите дневници. Те твърдят, че тази „небесна реч“ позволява на различни магове и окултисти да общуват с царството на ангелите.

През 1581 г. Джон Дий и Едуард Кели твърдят, че са установили контакт с ангели, които им предоставили основите на езика, с който те могли да общуват с тях. Този ангелски език съдържал собствена азбука, граматика и синтаксис, които те записали в дневниците си. Новият език бил наречен енохийски. Името му идва от твърдението на Джон Дий, че библейският патриарх Енох е бил последният човек, който го е знал.

Джон Дий – влиятелен окултист
Д-р Джон Дий, който е роден през 1527 г. и умира през 1609 г. е бил окултист, математик, астроном и астролог, който през по-голямата част от живота си живял в Морт Лейк, Западен Лондон. Той бил образован мъж. Учил в колежа на Сейнт Джон в Кеймбридж и бил приет във влиятелните кръгова на управляващият елит по това време. Става научен съветник и довереник на самата кралица Елизабет I.

На него се приписва нарицателното „Британска империя“ за Великобритания. В ранната част на своя живот Дий не е проявявал интерес към свръхестественото. По-късно обаче, той се обезверява от науката и започва различни занимания с окултното. Дий се опитва да открие изгубените духовни знания и да възстанови мъдростта, за която вярвал, че е скрита в древните писания. Сред тези писания е и митичната книга на Енох, която той смятал, че е книга, използвана от патриарха Енох.

Енохийски – езикът на ангелите

Терминът „енохий“ идва от библейската фигура Енох. Той бил източник на скрити мистични знания. Според Битие 5:24 – „И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го взе“, според Евреи 11:5 – „С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога.“

В периода от 1581 г. до 1585 г. Дий извършва дълга поредица от магически ритуали. През 1581 г. на 54 годишна възраст Дий пише в личният си дневник, че Бог е изпратил „добри ангели“ да влезнат в директен контакт с човечеството. До 1582 г. той си сътрудничи със своя колега, окултистът и гледач Едуард Кели (1555 г. – 1597 г.), за да общува с тези ангели. Записани били стотици разговори, включително и това, което той твърдял, че е ангелски език, наречен енохийски. Този език бил съставен от нелатински букви. Енохийската азбука била разкрита на д-р Джон Дий и Едуард Кели по време на тези „ангелски разговори“. Според тях те получили от ангелите различни текстове и таблици чрез, които да научат езика.

Магически предмети и небесна реч
Документирано е, че Дий и Кели използвали определени предмети, като черно обсидианово огледало и кристална топка, за да получават видения. Дий, насочвал молитви към Бога и Архангелите в продължение на 15 минути до час. Тогава върху масата поставяли обсидиановият камък и ангелите били призовавани да се появят.

Дий и Кели гледали камъка и записвали всичко, което виждали и чували.

Ангелите им казали, че магията ще даде свръхчовешки сили на нейните практикуващи и те ще променят политическата структура на Европа, и това щяло да е предзнаменование за идването на Апокалипсиса.

Дий вярвал, че това, което прави, ще бъде в полза на идните поколения и документирал цялата си работа в поредица от ръкописи и дневници. Той никога не е описвал езика, използван по време на сесиите, като „енохийски“, предпочитал да го нарича „ангелически“, „небесна реч“, „първи език на Бог – Христос“ или още „адамичен“, тъй като той твърдял, че е използван от Адам в Райската градина за да назове всички Божии създания.

Енохийска азбука
Има две различни версии на енохийската азбука, като и двете имат малки разлики в изписването на буквите. Първата версия е намерена в ръкопис на Дий. Енохийските букви имат английски буквени еквивалентни в произнасянето си, но повечето се произнасяли по различен начин. Тази азбука се използвала в практиката на енохийската магия, като били изписвани върху ангелски или енохийски текстове. Те са получени от Едуард Кели през 1584 г. в Краков Полша. Същата година Кели пише в дневниците си поредица от деветнадесет магически заклинания. Те съдържали 48 поетични стиха, които имали различни функции в системата на енохийските ритуали.

Интерпретация
Поради загубата на части от оригиналните ръкописи на Джон Дий се появяват различни интерпретации относно значението и автентичността на енохийския език.

Някои магове твърдят, че това е най-старият език в света,

предшестващ всички останали човешки езици. В някои кръгове той се счита сред най-силните методи за влизане в контакт с интелигентни същества от други измерения.

След направата на различни компютърни анализи се оказва, че синтаксисът на енохийският език много прилича на английският език говорен от Дий и Кели по онова време. Анализите показват, че енохийският има и граматична връзка с английският език.

Съвременните окултисти имат трудности при реконструкцията на енохийската система, въпреки, че са постигнали напредък чрез изучаването на оригиналните ръкописи на Дий, открити в колекцията на сър Ханс Слоун. От тези ръкописи и други проучвания различни групи окултисти са създали функционална система за прилагане на енохийска магия.

Енохийският език е бил популяризиран от окултисти от Херматическия орден и Златната зора, също така от Алистър Кроули, Израел Кънеси и Антон ЛаВей, който е основател на църквата на Сатаната. Много сатанисти дори се включили енохийски ритуали в своите, в които изцяло употребявали този език.

Енохийският език език е бил изучаван и от американския ракетен учен Джак Парсън. През 1994 г. енохийските букви са използвали във филма „Звездни врати“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви