Изложба „СЛОВО И МЕМОВЕ“ ще се откриена 9.09.2021г. от 18.00ч. в зала I  на  БХГ „Петко Задгорски“. Проектът е реализиран с подкрепата на Община Бургас.

Участници в изложбата са Атанас Тотляков, Дарина Пеева и Добрин Русенов.

През 2021 година се навършват два юбилея, свързани с  Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ – 75 години от създаването на галерията и 55 години от влизането на галерията в сградата  на Синагогата.

„Слово и мемове“ е интердисциплинарен художествен проект, чрез  който се поставя генералният въпрос за търсене на диалог между различни области на вярата. Целта е чрез художествени средства и междуличностни взаимодействия, да се породи нова ситуация на толерантност.

Проектът ще се осъществи в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“.

Тази институция на изкуството се помещава в сграда, която е проектирана , и е била действаща религиозна среда – синагога, а днес е място за свързване.

„Мем“ е термин, въведен от Ричард Докинс, с който се означава идеята за „единица културно предаване, или единица имитация“.

„Мем“ е аналогия на Ген, ДНК молекулата, която е репликиращата се същност на биологичните същества. С този термин Докинс свързва културната и генетичната еволюция.

В настоящият проект всеки от участниците ще изложи произведения които ще интерпретират темата за връзката между конкретната сграда и  творческите търсения на авторите.

Една от творческите стратегии, разработена от Дарина Пеева в рамките на проекта, се базира на технологичните грешки при принтирането на триизмерни форми. Тези сгрешени форми са  повод за творческа интерпретация и вдъхновение, което води до създаването на фотографии, графики и обекти.

Друга гледна точка предлага Атанас Тотляков. Използват се два различни типа знаци с неясни значения. Първият е обект, представляващ отпечатък от скала, върху която се намира така наречения „Ситовски надпис“.

Учените спорят дали това изобщо е вид надпис, какво е неговото значение, кога и от кого е създаден. Идеята е да се даде потенциална възможност за неговото тиражиране и превръщането му в мем, като значението остава отворено за интерпретация. И тук интерпретацията е зависима от културните стереотипи на реципиента (публиката).

Едни могат да видят траектории на свързване между хората, а други, красиви графични символи, които се свързват хармонично с формите на облаците.

Третата гледна точка е тази на Добрин Русeнов. Авторът разработва виртуална реалност, която възстановява първоначалния интериор на пространството, а именно Бургаската синагога. Работи се както с архивни документи, така и с непосредственото описание от свидетели, например по спомените на Естер Михаел Асса, родена в Бургас през 1927 година.

Начина на представянето на тази част от проекта пред публика става посредством специални технологични устройства, които напълно „потапят“ зрителя в компютърно генерираната 3D реалност.

Тази част от проекта ще бъде предоставена като актив за ползване на градската галерия като при посещения зрителят ще може да избира между актуалните изложби и 3Д визията на Синагогата. Закупените за проекта очила за добавена реалност ще останат за ползване на градската галерия.

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви