Хотел
Българите са колкото чужденците

През юни 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 516 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 38 хил., а на леглата – 91 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2021 г., е 592 хиляди.

Българските граждани са реализирали 283 хил. нощувки, а чуждите – 308 хиляди.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 77.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.7% от нощувките на чужденци и 21.5% – на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 3.3 и 27.0%

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Украйна – с 22.9%, следват Румъния – с 22% Полша – с 21% и Чешка република – с 9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юни 2021 г. достигат 138.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2021 г., са 79.3 хил. и са реализирали средно по 3.6 нощувки.

Чуждите граждани са 59.1 хил. и са реализирали средно по 5.2 нощувки, като 77.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. е 23.0%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 26.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 20.5%, и с 1 и 2 звезди – 15.8%

Приходите от нощувки през юни 2021 г. достигат 27.9 млн. лв., като 15.8 млн. лв. са от чужди граждани, а 12.1 млн. лв. – от български граждани.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви