Апелативна прокуратура-Бургас се самосезира по медийни публикации с данни за незаконно извеждане на битови и фекални води в морето. В материалите се съдържат данни, че в залива „Свети Яни“, общ. Царево, е поставен незаконен канализационен колектор, замърсяващ морските води.

Преписката е изпратена на Окръжна прокуратура-Бургас, която е компетентна да разпореди извършването на проверка по случая.

Въз основа на посоченото Окръжна прокуратура-Бургас възложи проверка, която ще да бъде извършена от служители на РДНСК и РИОСВ-Бургас.

При констатирани нарушения от институциите следва да бъдат предприети незабавни действия за тяхното предотвратяване и преустановяване, съобразно законовите им правомощия, които включват и налагане на принудителни административни мерки, установени в чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Крайният срок за приключване на действията по проверката е 13.08.2021 г.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви