Във връзка с взетите решения на заседанието на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, проведено на 9 юни 2021 г., и в изпълнение на мерките, предприети от правителството, областният управител Мария Нейкова свика извънредно заседание.

Представители на общини, военни формирования и териториални държавни институции докладваха за взетите мерки и ситуации по населени места.

„Доброто взаимодействие между институциите и предприемане на превантивни мерки са основополагащи за недопускане на кризисни ситуации.“ – каза в обръщение към присъстващите проф. Мария Нейкова.

Общините докладваха, че са предприети всички мерки за недопускане на пожари като за целта се провеждат срещи с кметските наместници и земеделски производители за контрол и недопускане на действия или бездействия, които биха имали опасен за областта резултат. В изпълнение на взетите решения на заседанието от 09.06.2021 г. се забранява паленето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи.

Представителите на общините увериха, че стриктно се съблюдават мерките за противопожарна безопасност. Дейностите по почистването на дерета продължава.

Доброволческите гасителни групи имат готовност да съдействат и подпомагат дейността на кметовете и службите при необходимост. Имат необходимото оборудване, което да осигурява тяхната безопасност.

Старши комисар Васил Василев, ръководител на ПБЗН, информира, че с близо 300 са по-малко произшествията в област Бургас в сравнение с миналата година и допълни, че пожарите са предимно от човешка небрежност, свързана с изхвърляне на незагасени цигари, струпване на големи количества сухи треви, палене на стърнища, изоставени имоти по населени места.

От ОД на МВР докладваха, че само за последните 3 дни има 4 превантивни сигнала за запалване на сухи треви, но без последици. Провеждат се практически мероприятия с кметове по места, следи се за запалвания и за струпване на сухи треви и материали.

От областната дирекция благодариха за добрата координация при съвместната работа между службите и институциите.

„Днес, за щастие, фокус на това заседание е превенцията. От координацията на местно и областно ниво на всички структури и отговорността на всеки един от нас зависи недопускането на ситуации, които да застрашават живота, здравето, имуществото на хората, както и самата природа“, каза още областният управител и се разпореди да се спазват всички превантивни действия за противопожарна безопасност, ежедневен контрол, да не се допускат незаконосъобразни действия и при установяване на нарушения да се прилага цялата строгост на закона спрямо нарушителите.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви