Арест

Бургаският апелативен съд потвърди марката за неотклонение „задържане под стража“ на баща и син – Христо К. и Стоян К., с адрес в гр. Съединение, обл. Пловдив, издирвани с Европейска заповед за арест /ЕЗА/ от Апелативната прокуратура в гр. Солун, /Тесалоники/ Република Гърция.

С ЕЗА се иска предаването на мъжете с цел провеждане на наказателно преследване срещу тях за  две престъпления, извършени в съучастие с други лица в гр. Солун, /Тесалоники/ Република Гърция, първото в периода юни 2019 г. до 20.07.2021 г., а второто от юни 2019 г. до 16.07.2021 г.

Обвиненията срещу Христо К. и Стоян К. са за участие в организирана престъпна група, образувана за извършване на престъпни деяния, както и за трафик на хора. Престъпленията са наказуеми с „лишаване от свобода“ от 5 до 10 години,  и с „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години.

В Европейската заповед за арест се твърди, че деянията са били извършени от исканите за предаване лица, в съучастие с други 50 обвиняеми и 5 други неизвестни лица на територията на Турция, Грузия, България и Гърция.

Според първото обвинение били установени поне 56 случая на превозвания и придвижвания на граждани от трети страни, които нямат право на влизане в Гърция.

Цената за превозване на човек била от 2 000 до 2500 евро, с изрична уговорка за ползване на луксозни автомобили.

Второто, посочено в заповедта обвинение е за това, че като участници в организираната престъпна група са предоставяли помощ на останалите съучастници, с цел да извършват престъплението по незаконно вземане и превозване на граждани на трети страни, които са влезли в страната без да имат право, съвместно, с цел извличане на печалба.

Твърди се, че са били придвижени и превозени към вътрешността на Гърция 345 и повече граждани, които не са имали право да влизат в страната без съответна законова проверка.

ЕЗА отговаря на формалните изисквания на закона – същата е издадена в писмена форма, от компетентен съдебен орган на Република Гърция, описаните в нея престъпления намират аналог в българския Наказателен кодекс.

За първото наказанието е „лишаване от свобода“ от съответно от 1 до 10 години, „глоба“ до 10 хиляди до 30 хиляди лева и конфискация на имуществото, а второто се наказва с „лишаване от свобода“ от една до шест години, т.с налице е изискваната двойна наказуемост за деянията.

В това съдебно производство мярката за неотклонение има единствената цел да обезпечи присъствието на исканите лица по време на разглеждане на делото по същество и предотвратяване на евентуално тяхно бягство и укриване, с което да се попречи предаването им на издаващата ЕЗА държава-членка.

Христо К. и Стоян К. са гражданин на държава от Европейския съюз, имат валидни лични документи, даващи им възможност безпрепятствено да напуснат страната.

Всички обстоятелства обосновават реална опасност от укриване на исканите лица и са мотивирали въззивната инстанция да потвърди определението на първоинстанционния съд, тъй като взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ е най-подходяща да осигури присъствието им до приключване на производството по разглеждане на Европейската заповед за арест.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви