Общинският съвет в Бургас прие ново разширяване на териториалния обхват на зелена зона. С него се въвеждат още 32 места за платена паркиране на булевард „Демокрация“, в участъка между ул. Константин Величков и ул. Места – ж.к. Лазур.

Целта е да се въведе ред за паркиране и същевременно за нормално движение на всички превозни средства.

Защо продължаваме да дразним нашите съграждани. Вече много хора се изказаха за ремонта на „Демокрация“. Моето мнение е, че цялата цел бе да се направят няколко места за платено паркиране. Нека не превръщаме булеварда в касичка. Нека оставим няколко места за свободно паркиране„, заяви Христо Панайотов от БСП.

Отговор на критиките даде Андрей Рунчев от ОП „Транспорт“.

Вашето изказване не беше по темата за докладната. Нещата се регулират. Явно не сте се срещали с гражданите, които живеят във високите блокове в района. Там паркоместата са постоянно заети. Сега действаме по желание на гражданите, които са получили стикери за Зелена зона„, каза той.

Според администрацията разширяването на зелената зона ще позволи да се избегнат задръствания, като едновременно ще е осигурена и възможност за паркиране. Очаква се и да бъдат посрещнати нуждите и да се откликне на необходимостта от контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили ориентирани в участъка.

Сред целите е и да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа, предвид градоустройствените особености на района, като успоредно с това бъдат съобразени с новата организация на движението, проекта за Интегриран градски транспорт, системата от велоалеи и действащите подробни устройствени планове.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви