Филип Морис
Китен-Атлиман

#ПромениКартинката

Цигарените филтри са едни от най-големите замърсители на плажовете и най-широкоразпространената форма на боклук в океаните. Всяка година се изхвърлят над 800 тона цигарени фасове в околната среда, като за разграждането им са нужни до 15 години в зависимост от външните условия. Взимайки тези безспорни факти предвид, през юни „Филип Морис България“ стартира кампанията #ПромениКартинката, която цели да повиши информираността за проблема със замърсяването на обществените пространства с цигарени фасове.

Диляна Якова,
Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във „Филип Морис България“

“Сред основните цели на компанията в областта на устойчивото развитие е намаляването на замърсяването на околната среда с отпадъци от продуктите, които произвежда, чрез информиране и насърчаване на отговорното поведение сред пълнолетните потребители, както и интегрирането на екодизайн и концепцията за кръгова икономика в разработването на електронните устройства за употреба на бездимните изделия на компанията“, споделя Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във „Филип Морис България“ и основен двигател зад инициативата #ПромениКартинката.

Диляна, може ли да ни разкажете повече за основната цел на кампанията #ПромениКартинката?

Кампанията #ПромениКартинката цели да повиши информираността за проблема със замърсяването на обществените пространства с цигарени фасове, акцентирайки с първите визии върху замърсяването на плажните ивици. Искаме да призовем потребителите към отговорно поведение, като им обясним, че е важно да изхвърлят фасовете си в предназначените за общия битов отпадък места.

Фасовете наистина ли са един от най-големите замърсители в природата?

Европейската комисия е направила изследване за 10-те най-често срещани отпадъка по европейските плажове и цигарените фасове действително са номер едно замърсител на проучваните крайбрежия. Нямаме информация дали са най-големият замърсител в природата, но определено са сред най-често срещаните.

Какво представлява “животът” на един филтър? Защо при тях не може да говорим за рециклиране?

Филтърът на тютюневите изделия съдържа целулозно ацетатно влакно, направено от модифицирана дървесна целулоза, което е вид биопластмаса. Целулозният ацетат има най-добри филтриращи свойства и към момента няма алтернатива, която да може да се използва за изработването на филтрите за тютюневите изделия.

Рециклирането на цигарените филтри на теория е възможно, но се оказва икономически неоправдано и неустойчиво поради факта, че са замърсени с вредните вещества от цигарения дим и катрани и съответно са необходими значителни ресурси за пречистването им. Има и огромни логистични разходи, свързани със събирането на фасовете един по един и транспортирането им до места за рециклиране.

За разлика от цигарите филтрите на новите бездимни продукти не са замърсени с дим и катрани, тъй като при тях няма цигарен дим и съответно имат много по-голям шанс да бъдат рециклирани в близко бъдеще. Също така има наблюдения, че потребителите на тези продукти много по-рядко ги изхвърлят неправилно, тъй като при употребата им не горят и не миришат както цигарите, съответно могат спокойно да бъдат запазени и изхвърлени по-късно в кошчето.

В крайна сметка отпадъците от тютюневите изделия с филтри трябва да се изхвърлят в предназначените за общия битов отпадък места.

Какво да правим, когато видим фас на плажа?

Най-доброто, което можете да направите, ако наистина мислите за околната среда, е да се наведете, да го вземете фаса и да го изхвърлите в най-близкото кошче за отпадъци.

Към кампанията ще има и специален сайт – каква е информацията, която може да бъде открита на него и как тя разширява кампанията отвъд физическото й измерение на плажовете?

Надяваме се от началото на месец юли да е активен местният уебсайт promenikartinkata.bg, на който ще има информация относно замърсяването с цигарени фасове в глобален мащаб, различни факти и цифри, данни как се развива местната информационна кампания и допълнителни инициативи, с които хората могат да се ангажират при желание.

Глобалният сайт на „Филип Морис Интернешънъл“, който вече е създаден и представя подобна информация, е Our World Is Not an Ashtray – www.worldnoashtray.com.

Предвиждате ли разширяване на кампанията към други пространства, извън плажовете, както и след края на летния сезон? Все пак може да видим този активен “замърсител” на най-разнообразни места?

Кампания
Китен – Атлиман

Да, след като преценим ефекта и резултатите от кампанията с визии по черноморските плажове, ще разширим посоката и към градската среда, като се надяваме #ПромениКартинката да стане разпознаваема кампания, будеща екосъзнанието на пълнолетните потребители, а в по-дългосрочен план да доведе и до реално намаляване на замърсяването с фасове.

Как тази кампания се вписва в общата политика на “Филип Морис България” за устойчив бизнес? Тенденцията е политиките за устойчив бизнес да са интегрирана част от общите бизнес политики на компаниите, с отношение върху бизнес резултатите като цяло. Това взаимодействие случва ли се балансирано във “Филип Морис Интернешънъл”?

Устойчивото развитие днес не е просто част от бизнес стратегията на “Филип Морис Интернешънъл”, то е самата бизнес стратегия.

С амбицията си да бъде лидер в областта на устойчивото развитие и в изпълнение на глобалната си визия за изграждане на бъдеще без дим през последните няколко години ФМИ преминава през безпрецедентна трансформация. Компанията осъществява отговорно своите бизнес операции с визия за дългосрочната стойност на дейностите си и амбиция за минимизиране на негативното външно въздействие в резултат на своите продукти.

Това означава за нас отговорна комерсиализация на продуктите ни, ангажиране със социални теми, като социално-икономическото благосъстояние на общностите, които отглеждат тютюн, както и здравето, безопасността и благосъстоянието на всички на работното им място и не на последно място – поставяне на фокус на екологични теми като опазване на климата, предотвратяване на замърсяването с отпадъци и интегриране на екодизайн и концепцията за кръгова икономика в разработването на нашите продукти.

И така, както устойчивото развитие засяга всеки аспект на нашата планета, така то се отразява и във всяка стъпка на нашия бизнес модел и ФМИ се ангажира да докладва ежегодно за резултатите в интегрирания доклад на компанията.

Защо според вас е важно бизнесите да имат отговорно отношение към природата и как това рефлектира на начина, по който младите хора взимат решение за това къде да продължат да развиват кариерата си?

Днес всички компании, които мислят за собственото си бъдеще, трябва да осъществяват своите бизнес цели отговорно –  към обществото, към природата, към служителите си. Само така те биха били приети от младите хора в качеството им на потребители или потенциални служители в тези компании. И това е така, защото днешните млади хора са със силно развито екоориентирано съзнание, усещане за социална справедливост и желание да случват промяната. Така че устойчивото развитие трябва да е основа на всяка една бизнес стратегия.

Как тази конкретна кампания се вписва във визията на компанията ви за бъдеще без дим?

Наскоро в едно интервю новият генерален изпълнителен директор на “Филип Морис Интернешънъл” Яцек Олчак казва, че компанията е решена да бъде агент на промяната и да насърчава позитивните ценности. Поставяме си за цел да създадем устойчиво бъдеще, което ще е от полза за нашата компания, за акционерите, потребителите и обществото като цяло. Смятам, че наред с разработването на алтернативи на конвенционалните тютюневи продукти, насочени към намаляване на риска за потребителите и обществото като цяло, устойчивите инвестиции в социално отговорни програми са това, което ще направи нашата компания лидер в устойчивото развитие.

Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България

Снимка:Филип Морис България

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви