Царево
Какво се случва в Царево

На 12 юли на сайта на община Царево бе публикуван новият „План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.  Отбелязано е, че всички заинтересовани жители на общината могат да се запознаят с проекта и да изпратят свои коментари, мнения и препоръки на имейл адрес obshtina_tzarevo@abv.bg  до 23 юли включително.

Прави впечатление краткият срок,  който е определен за даване на мнения и препоръки. Боде очите и друго – липсата на авторите.

Никъде в проекта не се посочва кои са специалистите, които са участвали в неговото изготвяне.

Има и други смущаващи неща. Всеки знае, че най-ценният ресурс на Царево е природата. Това показват и рекламните клипове на общината в интернет.  Но в проектоплана богатството на Царево е орязано.

Ето как.

На 29-а страница пише, че една от защитените местности – ЗМ „Силистар“, се намира на по 5 км отстояния от селата Синеморец и Резово.

Всъщност граници на защитената местност са по-широки.  ЗМ Силистар започва веднага след плаж Бутамята (с. Синеморец) и стига почти до с. Резово.

Парадоксалното е, че разстоянието между двете села е 11км, а това говори че авторите, изготвили плана, бъркат защитената местност „Силистар“ (която е с площ от 773.3 хектара) с плажа Силистар.

В проекта специално се изтъква, че има „обществен, управленски и административен консенсус община Царево да се развива като екологично и природно съхранена туристическа дестинация без масово презастрояване…“  На хартия звучи прекрасно, но реалността е съвсем различна.

На 13 юли общинският съвет  гласува  против разширяването на европейската екологична мрежа „Натура 2000“ и още 1056 декара българска природа.

Преди по-малко от 2 месеца общинският съвет по предложение на кмета Георги Лапчев бе на път да разцепи единствения общински терен, предвиден за спорт в с. Синеморец, на 14 отделни по-малки парцела.

Предложението на кмета предвиждаше новите имоти да бъдат отредени за застрояване.

Гражданското недоволство, което прерасна в протест пред общинския съвет, и намесата на медиите предотвратиха затриването на единствената площадка за спорт. Кметът се обяви за жертва на политически атака, но все пак си оттегли скандалната докладна записка, като обясни, че не го прави под натиск, а защото в последния момент видял, че в документацията има някаква техническа грешка.

Отделен въпрос е за какъв екологичен туризъм се говори в плана, след като на територията на цялата община има само 2 пречиствателни станции – в Царево и в Лозенец.

Курортни населени места, като Ахтопол, Синеморец, Варвара и Резово нямат пречиствателни съоръжения и на всички е ясно къде отиват отпадъчните води.

В проекта за развитието на общината през идните 7 години няма и дума за този колосален проблем.  Оправданието е, че липсва общ устройствен план.

Липсата на ОУП обаче не е пречка за изграждането на ледена пързалка в Царево, с прогнозна стойност от около 8 милиона лева.

Липсата на план не е проблем и за строителство в ПП „Странджа“ и в имоти, попадащи в защитени зони по НАТУРА 2000.

 Ето един съвсем пресен пример

Община Царево е изработила ПУП-ПП (парцеларен план) за изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда, която е обект на прокурорска проверка.

Същата тази община е презаверила разрешителното за строеж на хотела-фантом в Синеморец. За този хотел липсва положително становище от РИОСВ-Бургас, като скандалното е, че навремето пред екоинспекцията е представено инвестиционно предложение за изграждане на 3 вилни сгради и такова за хотел никога не е разглеждано от тях.

В момента има почти завършен хотел с РЗП- над 9000 кв.м.+ СПА център. За този хотел-фантом също тече проверка от прокуратурата.

В информационен смог

В Плана за развитие се посочва, че общината има рейтинг за прозрачност  50,7. Услужливо е пропуснато, че тази стойност отрежда на Царево 165-о място в класацията да прозрачност, която обхваща 195 общини.

Източник: в. Сега

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви