Бургаският апелативен съд потвърди имуществена санкция на юридическо лице в размер на 3850 лв, наложена по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Санкцията представлява сумата, с която търговското дружеството „Пираните“ ООД би се обогатило в резултат на извършеното от управителя престъпление срещу паричната и кредитната система – по чл. 248а ал. 3 от НК.

В качеството си на управляващ „Пираните“ ООД, през 2017 г. Георги Д. кандидатствал пред ДФ „Земеделие” за получаване на финансова помощ, от фондове на Европейския съюз /ЕС/, както и на средства, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти по еврофондове.

При кандидатстването пред ОС “Земеделие“ – Несебър представил неверни сведения за поддържани два парцела с площ 1.40ха и 3.35ха, а в действителност малка част от единия – 1.41 ха били поддържани с посочената в документите земеделска култура. За това деяние на управителя има влязло в сила споразумение, с което той е бил признат за виновен и му е наложено условно наказание от ОС – Бургас.

По мотивирано предложение на ОП – Бургас след образуване на наказателно дело от административен характер ОС – Бургас е наложил на търговското дружество имуществената санкция.

Юридическото лице е обжалвало решението на първата инстанция пред Апелативен съд – Бургас.

След запознаване с изложеното в жалбата, изслушване становищата на страните и обсъждане събраните по делото доказателствени материали, въззивният състав е направил извода, че жалбата е неоснователна.

Според апелативните съдии в случая са налице всички предпоставки по ЗАНН за налагане на имуществена санкция на привлеченото към административнонаказателна отговорност юридическо лице, чийто управител е признат за виновен в извършване на престъпление против паричната и кредитната система.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви