И тази година община Бургас реши да подпомогне финансово обучението на най-добрите студенти от първи, втори и трети курс редовно обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Отпускането им е възможно по вече традиционната за местната администрация програма „Успешни студенти“.

Стипендианти и тази година ще има от направление „Педагогика“, професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Право на финансова подкрепа ще имат още отличниците в професионални направления „Химически науки“, „Химични технологии“, „Материали и материалознание“, „Биотехнологии“ и „Общо инженерство“, както и от професионално направление „Туризъм“. Общински средства за обучение ще получат и най-добрите по успех, избрали да се развиват професионално в направленията „Медицина“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.

Освен предложените от академичните ръководства разпределения, в програмата е предвидена квота от 50 стипендии за зимен и летен семестър, които ще бъдат отпускани по предложения на самата общинска администрация.

Състезателният бал за стипендии за първокурсници се формира от получения бал при кандидатстване в университета, допълнителни точки носят участията на олимпиади и състезания, международно признати сертификати за владеене на чужд език минимум на ниво В1 или съответстващо на него в Европейската езикова рамка, както и доброволческо участие в училищни и други мероприятия.

Състезателният бал за стипендии за студенти втори и трети курс се формира от точки от средния успех от следването, точки от участие в олимпиади и състезания, участие в научни публикации и участие в национални и университетски научно изследователски проекти.

Студентските стипендии се разпределят за летен семестър и за зимен семестър.

Освен на общинската финансова подкрепа, част от студентите в Унивреситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас ще могат да се възползват от разпоредбите Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Според нейните текстове, държавата поема разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението, срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване.

В тази връзка, със заповед № РД09-1022/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката беше приет списък на специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет.

За Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас тези специалности са: „Химично инженерство“ – 1 студент степен „бакалавър“. Две са поетите такси в специалност „Акушерство“ и 4 – в „Медицински сестри“ отново с образователна степен „бакалавър“. 10 са магистрите, които ще могат да се възползват от условията на наредбата – 1 студент с договор с работодател е от специалност „Технология на водата“, двама магистри от специалност „Инженерен дизайн“ и 7 – от „Медицина“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви