През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 165.0 хил., от които 93.5 хил. са мъже и 71.5 хил. – жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас през първото тримесечие на 2021 г. е 47.9% (при 51.4% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 39.6% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (227.1 хил.) и преди област Стара Загора (147.0 хил.), а по коефициент на заетост – на шестнадесето място, след област Шумен (48.0%) и преди област Сливен (47.3%).

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 158.9 хил., от които 90.2 хил. са мъже и 68.7 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 60.7%, съответно 69.2% за мъжете и 52.2% за жените.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви