Наука
Полезни семинари в университета

Два много полезни семинара по Проект  BG05М2ОР001-1-0004 УНИТе „Университети за наука, информация и технологии”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” бяха проведени в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас .

Първият семинар бе на тема „ Как да комуникираме наука?” и  бе ориентиран към млади учени, докторанти и изследователи, които биха желали да подобрят научно-комуникативните си умения.

Лектори по него бяха д-р  Калин Калинов и д-р Александър Калинов, а основните теми, които засягаше обучението бяха основи на научната комуникация: институции, съобщения и аудитория в науката, канали, формати и инструменти на научната комуникация и стратегическо планиране в научната комуникация.

Вторият семинар бе ориентиран към утвърдени изслудователи, научни мениджъри и ръководители на научни екипи и той целеше да запознае участниците с иновациите в европейската политика за изследователите, начините за оказване подкрепа на кариерата и мобилността на учените и за привличане на млади таланти в науката.

Лектор по този семинар бе доц Елисавета Гурова, административен директор в Проекта УНИТе, делегат на България в Starting Working Group on Human Resources and Mobility към ERAC (2017-2021).

Партньори по проекта са Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, СУ „Св. Климент Охридски”, Технически университет- София, Русенски и Шуменски университет. Те изпълняват заедно проекта УНИТе за създаване на Центрове за Върхови технологии. По този проект в Бургаския университет ще бъдат открити съвсем скоро четири високотехнологични лаборатории.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви