Посещенията в музеите в област Бургас през 2020 г. са 81.1 хил. и съпоставени с 2019 г. намаляват с 66.9%. В дните със свободен вход са осъществени 13.2% от посещенията на музеите (10.7 хил.). Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – с 95.4 хил., или с 83.1% спрямо предходната година.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2020 г. е 131 и се увеличава с 2.3% в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 302 представления, които са посетени от 35.7 хил. зрители. В сравнение с 2019 г. представленията намаляват с 63.3%, а посещенията – със 76.9%.

Средният брой посетители на един театър през 2020 г. е 11.9 хил. и в сравнение с предходната година намалява с около 39.7 хиляди. През 2020 г. средният брой посетители на едно представление в сравнение с 2019 г. намалява със 70 (118).

През 2020 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година.

Библиотечният фонд се състои от 909.2 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 5.3 хил., като 72.5% (3.8 хил.) от тях са жени.

Посещенията в библиотеките са 41.5 хил., а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 24 броя. С най-висок дял от общия библиотечен фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите – 77.7% (706.4 хил.).

През 2020 г. в областта развива дейност 1 ансамбъл за народни песни и танци. Представленията на този колектив са 21 броя и са посетени от 16.7 хил. зрители.

В края на 2020 г. броят на киноекраните в област Бургас е 11. Средната посещаемост за годината на екран е 7 170 лица.

През 2020 г. са прожектирани 87 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 11 български, 11 европейски, 63 от САЩ, и 2 от други страни.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви