Победа
Рибарски лодки

Официално искане да се отмени забраната на областния управител лодки да акостират на плажа в кв. Победа изпрати Мехмед Хасан Катърджьолу – управител на сдружение „Бургаски Риболовец”.

Забраната беше заради сигнал, че от това място местни „пирати“ нападат кораби в пристанището и на рейд. Г-н Катърджьолу твърди, че плажът се използва от законно рибарско сдружение, чиито лодки няма къде другаде да бъдат спирани. А хората, които ги притежават, нямат нищо общо с нападенията на плавателни съдове.

Публикуваме писмото без редакторска намеса.

ДО
БУРГАСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ
ДО
БУРГАСКИТЕ МЕДИИ
ДО
Г-ЖА М. НЕЙКОВА- ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
от Мехмед Хасан Катърджьолу – управител на сдружение „Бургаски Риболовец”, ЕИК 176891327, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Московска” № 22

Уважаеми съграждани, Уважаема г-жо областен управител,
дами и господа журналисти,

По повод разпространената в бургаските медии информация относно нападение над кораб, акостирал в бургаското пристанище от страна на „роми-пирати” и последвалата проверка по случая, разпоредена от областния управител г-жа Мария Нейкова и въведени забрани за акостиране на рибарските лодки, бих желал в качеството си на управител на сдружение „Бургаски Риболовец”, регистрирано за общественополезна дейност, и член на МИРГ /Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено/ да представя и своята гледна точка, като отправя следното обръщение към нашите съграждани и към представителя на държавната власт в лицето на областния управител:

В разпространената от медиите информация основно се говореше за незаконни рибарски лодки и постройки, престъпна дейност /предоставяне на проститутки на екипажите на чуждестранни кораби, кражби/, извършвана от ромската общност в кв.”Победа”, застрашаваща сигурността на Пристанищен район- Бургас, като това обобщение създаде у бургаската общественост погрешна и невярна представа и негативна нагласа по отношение на дейността на рибарската общност, която имам честта да представлявам от дълги години, в качеството си на управител на сдружението „Бургаски Риболовец”.

Самото сдружение си поставя за цел /както може да се види от справка в ТР/ поддържане, възпроизводство и обогатяване биологичното разнообразие от риба; обогатяване и увеличаване на рибните запаси; популяризиране природозащитните и демократични идеи и принципи на сдружението и възпитание на членовете му в любов към родната природа; повишаване екологичната и риболовна култура на членовете на сдружението; отстояване независимостта на сдружението, защита правата и интересите на членовете му; развитие на риболовния спорт.

Членовете на сдружението осигуряват прехраната на семействата си именно с риболов, с честен и достоен труд.

Те нямат общо с циганите, които извършват кражби от акостирали кораби и други незаконни дейности. Ето защо подобни внушения и обобщения за пиратство и незаконна дейност, имащи за цел създаване на негативна оценка у обществеността спрямо рибарите и техния поминък, не са приемливи за рибарската общност, която представлявам и чиито права и интереси отстоявам.

Тази общност от години е изправена пред проблема с липсата на лодкостоянки и неглижирането на този въпрос от страна на държавната власт и компетентните по случая институции.

Многократно съм сигнализирал Областна управа за проблема. Не приемаме въведената забрана като решение на Областна администрация –Бургас лодките да акостират на територията на бреговата ивица на кв.”Победа”.

С настоящото си обръщение отново НАСТОЯВАМ пред компетентните институции и държавни органи да се отмени взетото решение и да бъдат определени места за акостиране на законно регистрираните лодки на бургаските рибари, повечето от които са членове на сдружение „Бургаски риболовец”.

На Ченгене скеле, Сарафово и Крайморие местата, предвидени за стоянки на лодки, се използват от местни сдружения и ние не сме допускани до тях. От друга страна бреговата ивица на кв.Победа, т.нар. плаж, където рибарските лодки акостираха до момента, би се превърнало в бунище, в случай че не бъде използвано с полезна цел, каквато е идеята на нашето искане.

Предвид гореизложените аргументи, като израз на правото ми на коментар и на отговор на публикации, които засягат авторитета на бургаските риболовци, се обръщам към бургаските представители на медиите с апел да публикуват и сведат до знанието на бургаската общественост настоящото обръщение, като вярвам, че тази информация ще е от полза за всички наши съграждани, за чиято подкрепа апелираме, за бургаските риболовци, както и че обективната журналистика само би спечелила от това.

18.06.2021г. С уважение: /М. Катърджьолу/

1 КОМЕНТАР

  1. Членовете на сдружението осигуряват прехраната на семействата си именно с риболов, с честен и достоен труд.
    Те нямат общо с циганите, които извършват кражби от акостирали кораби и други незаконни дейности.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви