Блок
В Бургаска област има почти 300 хил. жилища

104 хил. жилищни сгради има в Бургас, съобщават от Националния статистически институт. В края на 2020г. те са били с 300 повече от 2019г. В градовете се намират 48 хил. жилищни сгради, а в селата – 56 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Почти 48 хил. или 46% от всички жилищни сгради са тухлени, но с гредоред, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – близо 41 хил. или 39%.

Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8%, а панелните – малко над 1%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча – почти 52%,  в селата тухлените с гредоред – 58%.

Преобладават едноетажните жилищни сгради – 52.5 хил. или 50.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са почти 37 хил. (35.3%), триетажните са 9 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 22.0%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.3% .

Броят на жилищата в област Бургас е 293 хиляди. В градовете се намират 224 хил. жилища или 76.5% от общия брой

На 1 000 души от населението през 2020 г. се падат  716 жилища. В градовете са 721, а в селата – 699. През предходната година жилищата в града са били 712 и 715 – в селата.

В област Бургас 114 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 85 хил., а тези с четири и повече стаи достигат почти 52 хиляди.

В градовете 42% от жилищата са двустайни, 28% са тристайни, 16% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните – 30%, с четири и повече стаи – 28.0% и едностайните – 9%.

В област Бургас в едно жилище живеят средно 1.4 човека, както в градовете така и в селата.

266 хил. жилища или 90.7% от общия жилищен фонд на област Бургас са на частни лица

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 571 хил. кв. м., като в градовете е 77% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 70.1 кв. м., като от градовете тя е 70.6 кв. м., в селата – 68.7 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 42.3 кв. м., като за градовете тя е 42.7 кв. м., а за селата 41.0 кв. метра.

 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 293 хил. жилища в област Бургас 74.0% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Тези, които имат и централно или местно отопление са 22%, електрифицираните само с водопровод – 2.4%, а само електрифицирани – 1.2%.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви