Туризъм
Консорциум за туризъм

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас се включи в консорциум, който ще работи  за развитие на икономиката и организацията на туризма.

Ректорът на Университета, проф. д-р Магдалена Миткова, сложи подписа си под меморандума за учредяването му, наред с останалите партньори в   консорциума: Икономически университет-Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, както и Бургаската и Варненската  регионални туристически камари, а също и  Професионалните гимназии по туризъм в Бургас и  Варна.

Основна цел на съ-учредителите е да действат с  образователни, икономически и социални способи за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие на туризма у  нас, както и за   полезно взаимодействие и партниране между образователните институции, бизнеса и неправителствени професионални организации.

Консорциумът  е обществено обединение, което е пионер в осъществяването на  идеята за  постигане на постоянство, устойчивост и качественост в жизнения цикъл на кадрите в туризма – от професионалното средно училищно образование, продължавано и затвърждавано във висшите учебни заведения, до успешното прилагане на полученото образование в бизнеса, като всяка една от страните съдейства и подпомага този процес.

Ще бъде сформирана работна група, която ще се състои от  представители на  всеки един от партньорите, и която ще разработи план за изпълнение на заложените  в меморандума на консорциума цели.

Основна задача на инициативата е още тази година да се усети ползата от работата на обединените институции за бързо възстановяване на регионалния туризъм, който бе тежко засегнат от ковид-кризата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви