земята
Да пазим нашия дом

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. От 1974 г. се чества всяка година на 5 юни, ангажирайки правителствата, частния сектор, знаменитостите и гражданите да насочат своите усилия към сериозен екологичен проблем.

През годините Световният ден на околната среда се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

Световният ден на околната среда предлага глобална платформа за вдъхновяване на положителна промяна, като приема, че глобалната промяна изисква глобална общност.

Този ден подтиква хората да мислят за начина, по който консумират; предприятията да разработват по-екологични модели; фермерите и производителите да произвеждат по устойчив начин; правителствата да пазят дивата природа; преподавателите да вдъхновяват учениците да живеят в хармония с планетата; младежта да стане яростен защитник на зелено бъдеще.

Такава промяна изисква участието на всички нас. Милиони жители на планетата годишно се включват в екологични инициативи, помагайки да променим модела на нашите консуматорски навици, както и на националната и международната политика.

Един милион растителни и животински видове са изложени на риск от изчезване, основно поради човешки дейности.

През 2020 г. темата Биоразнообразие цели да се обърне спешно внимание на този екзистенциален въпрос. Последните събития – горските пожари в Бразилия, САЩ и Австралия, нападения на скакалци в Източна Африка, а сега и пандемията – показват взаимозависимостта на хората с природата, която ни изпраща съобщение.

Световният ден на околната среда алармира за необходимостта от спешни действия за защита на биоразнообразието.

Биоразнообразието описва многообразието на живота на Земята. То обхваща 8-те милиона вида на планетата – от растения и животни до гъби и бактерии, екосистемите, които ги приютяват и генетичното разнообразие сред тях.

Биоразнообразието може да се разглежда като сложна мрежа, в която всички части са взаимозависими. Когато един компонент бъде променен или премахнат, цялата система е засегната и това може да доведе до положителни или отрицателни последици.

Услугите на природата

Природата откликва на най-належащите нужди, с които се сблъскват хората днес. Тя ни осигурява кислород, пречиства водата, която пием, осигурява плодородна почва и произвежда разнообразието от храни, от които се нуждаем, за да останем здрави и устойчиви на болести.

Също така дава възможност на медицинските изследователи да разберат човешката физиология и предлага вещества за разработването на лекарства. Природата е в основата на повечето индустрии и поминък.

Тя дори помага за смекчаване на въздействието на климатичните изменения, като съхранява въглерод и регулира местните валежи. Животът на Земята не би бил възможен без услугите на природата.

Въздействието на човешката дейност

Човешките дейности са променили значително три четвърти от сушата и две трети от океанската площ. Само в периода от 2010 г. до 2015 г., 32 млн. хектара гора са изчезнали. През последните 150 години покривката от жив коралов риф е намаляла наполовина.

Ледниците се топят с изумителни темпове, повишава се киселинността на океана, заплашвайки продуктивността му. Видовете от дивата природа изчезват десетки до стотици пъти по-бързо, отколкото през последните 10 милиона години, и в рамките на следващите 10 години един от всеки четири известни вида може да бъде заличен от планетата.

Ние сме на прага на масово изчезване и ако продължим по този път, загубата на биологично разнообразие ще има сериозни последици за човечеството, включително чрез колапса на хранителните и здравните системи.

Човешките нужди

С нарастващите си нужди хората изтласкват природата отвъд границите ѝ. През последните 50 години населението на планетата се е удвоило, световната икономика се е умножила почти четири пъти, а световната търговия се е увеличила около десет пъти.

Ще са необходими 1,6 планети Земя, за да отговорят на изискванията, които хората отправят към природата всяка година.

Появата на COVID-19 подчертава факта, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме системата,  която поддържа човешкия живот. Като разстройваме деликатния природен баланс, ние създаваме условия за разпространение на патогени, включително коронавируси.

Ние сме напълно свързани с природата. Ако не се грижим за природата, не можем да се грижим за себе си.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви