Исторически музей
Ремонтират музея със средства от МК

През месец март РИМ – Бургас кандидатства пред Министерството на културата на Република България по сесия за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижимо културно наследство, програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство 2021 г.“.

От 80 проекта са одобрени едва 20, едни от които е този на РИМ – Бургас за проектиране на цялостен ремонт на сградата на Исторически музей – гр. Бургас, на ул. „Лермонтов“ №31.

Планира се да се изготви технически проект за нов покрив, дренаж, фасади, огради, фондохранилище, озеленяване, консервация на зидове и колони от айтоски камък. Отпуснатата сума е в размер на 9960 лв.

След изготвянето на проекта предстои и съгласувателна процедура в Националния институт за недвижимо културно наследство, понеже сградата на Историческия музей е недвижима културна ценност от местно значение.

Старинната къща на три етажа, в която се помещава музея, е построена от гръцкия търговец Ахилея Йоанидис през 1901 г. През 1981 г. е предоставена на Бургаския музей.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Качество!
    Преди години пак имаше ремонт и естествено, изпълнен с материали ниско качество.
    Има фасадни бои, например, Стопер, импрегниращи лакове за камък и др.
    Айтоският камък в основите е компрометиран и да се чуди човек, как и защо са го ползвали преди години за много сгради в града.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви