В БСУ се проведе тържественото връчване на дипломите на випуски 2020 и 2021. Над 100 абсолвенти получиха своите дипломи за висше образование.

Отличниците бяха удостоени от Ректора проф. д.п.н. Галя Христозова със свидетелства за отличие за постигнати високи резултати в обучението и издигане авторитета на академичната общност.

„От свое име и от името на вашите преподаватели ви пожелавам успех. Нека високият професионализъм и почтено поведение красят вашата бъдеща работа“–каза в приветственото си слово ректорът проф. д.п.н. Галя Христозова.

„Запазете жив пламъка на духовното безпокойство и научното любопитство. Запазете уважението към своя университет. Бъдете инициативни, упорити, устремени! Бъдете първи!“ – каза още проф. Христозова.

Свидетелства за академична длъжност доцент получиха преподавателите от Центъра по юридически науки Боян Георгиев, доцент по Административно право, и Ваня Стаматова, доцент по Международно право.

Документ за присъждане на образователна и научна степен доктор по Право, Граждански процес, получиха Даниела Зарева и Маргарита Събева.

Гости на церемонията бяха зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева и Атанас Хавсалиев, експерт Обучение и квалификация в Лукойл Нефтохим Бургас.

Присъстваха и членовете на Настоятелството на БСУ: проф. д-р Васил Янков, почетен ректор; проф. д-р Димитър Юдов; Димитър Събков; Ивайло Савов; ген. Красимир Петров; Янко Янков.

Поздравителни адреси бяха получени от областния управител проф. д.н. Мария Нейкова и от кмета Димитър Николов.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви