Иновационен хъб
Бургас ще има още едно технологично чудо

Бургас кандидатства с проект по национална процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в България.

Ролята на бъдещите Европейски цифрови иновационни хъбове е да предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и интеграцията им в ежедневната им дейност.

Хъбовете за цифрови иновации трябва да предлагат възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.

При евентуален успех на проекта, дигиталният хъб в Бургас ще бъде финансиран по програма „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ 2021-2027 и ще бъде ядрото за разработване и внедряване на цифрови иновации.

Планира се Югоизточния цифров иновационен хъб да бъде позициониран в новооткрития конгресен център на морска гара в Бургас и да предоставя услуги на МСП в региона на преференциални цени за период от близо 7 години.

ИТ компаниите, използващи услугите на Хъба, ще разработят над 150 прототипа на нови продукти, услуги или процеси. Това значително ще повиши конкурентоспособността на цялата ИТ екосистема, както и дигиталната зрялост на МСП в региона.

Най-новата и модерна инфраструктура

Цифровият иновационен хъб ще разполага с 5 лаборатории от различен тип с изследователски, прототипиращи и тестващи съоръжения. В лабораториите ще бъде инсталирано най-новото и високотехнологично оборудване, което позволи развитието на ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.

В лаборатории ще се предоставят над 50 типа услуги свързани с дигиталната трансформация на МСП, а за тяхното обслужване ще се грижат над 10 висококвалифицирани специалисти.

Услугите на хъба ще се използват от компании, които разработват и внедряват цифрови решения в областта на информационните технологии, електронните устройства и мехатроника, изкуствен интелект и роботика, цифровите изчисления и съхранение на бази данни.

Достъп до инфраструктурата от всички МСП в региона

Високотехнологичните лаборатории ще бъдат разположени и в двата университета в града, като по този начин тяхното взаимодействие ще помогне за по-доброто използване на иновативния, научен и технологичен потенциал на компаниите за цифровизация и по-бърза адаптация на МСП към четвъртата индустриална революция.

В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ вече разработват суперкомпютър и 4 лаборатории за върхови постижения в науката.

Суперкомпютър, чрез който ще се правят бързо големи изчислителни масиви и изследване на човешкия мозък са само малка част от възможностите, които ще дадат 4 лаборатори и един научноизследователски комплекс на бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Проф. Сотиров
Проф. Сотир Сотиров е ръководител на роекта

Те са част от мащабния проект “УНИТе”, който се реализира в пет висши учебни заведения в страната.

В Бургас ще се изработват печатни платки, ще се симулират интелигентни мрежи и модели, ще се обучават хора как безопасно да управляват самолети.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие осигурява над 29 млн. и 780 хиляди лева.

Той се реализара по приоритетна ос “Научни изследвания и технологично развитие” и цели създаването на първия в България Център за върхови постижения.

Чрез дейностите заложени в него, ще се повиши качеството на научните изследвания и ще се развият иновативни технолии, които са част от общоевропейската политика.

В новия проект за технологичен хъб ще има:

5 нови лаборатории
Над 50 дигитални услуги
Над 100 дигитализирани предприятия
30 млн. приходи

Хъбът има за цел да обедини и развие местната екосистема и нейният експортен потенциал в областта на цифровите иновации, като си сътрудничи с повече от 150 партньорски организации, които са част от паневропейската мрежа от цифрови иновационни хъбове в цяла Европа.

Помощ за всички, които искат да дигитализират бизнеса си

Предвижда се хъбът за дигитални иновации на Бургас да бъде домакин на събития, обучения и курсове, както и да предоставя консултантски и иновационни услуги. Компаниите, които търсят помощ за дигитализиране на бизнес процесите, вече могат да се свържат с екипа на Хъба. Екипът на хъба се състои от експерти по цифрови иновации, които предоставят консултации и извършват технологични одити на компании.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви