Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, поощри Иван Воденичаров – съдия в Окръжен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Росица Темелкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, която се мотивира с неговия дългогодишен юридически стаж, доказани професионални и етични качества.

Акцентира се на задълбочените познания и практически опит на съдия Воденичаров в областта на гражданското право, коректното и отговорно изпълнение на задълженията, при стриктно спазване на процесуалните срокове.

Колегията освободи на основание Иван Воденичаров от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас, считано от 26.05.2021 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви