Работа
Наети

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. е 1 169 лв., при 1 462 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през първото тримесечие на 2021 г., област Бургас се нарежда на 12-о място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 989 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 949 лв., Видин – 987 лв. и Кюстендил – 1 000 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. 0.1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 31.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 23.9%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства със 17.7%, а в частния сектор – с 6.2%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2021 г. се увеличават с 53, или с 0.1%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 105.2 хиляди.

Най-голямо увеличение на наетите лица е регистрирано в „Строителство“ и „Преработваща промишленост“. Най-голямо намаление на наетите лица е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

В края на март в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.9 хил., или с 1.7%. Най-голямо намаление е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, и „Операции с недвижими имоти“, а най-голямо увеличение – в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

По икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 17.9% и 17.6%. По брой наети лица през 2021 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви