По данни от изследването, през 2020 г., в област Бургас линията на бедност е 454.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 29.0% от населението на областта.

Голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (48.2%) и на почивката извън дома (45.2%).

Успоредно с това 0.3% от лицата не могат да си позволят цветен телевизор, 3.4% – телефон, вкл. мобилен, 8.1% – автоматична пералня, 12.5 – автомобил, а 29.7% – потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. 29.6% от лицата в домакинствата в област Бургас изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 29.7% се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2020 г. 21.9% от населението на област Бургас живее с материални лишения и намалява спрямо предходната година с 0.8 процентни пункта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 9.4%, a общо за страната – с 9.2%, а относителният дял на бедното население в областта се увеличава с 8.9 процентни пункта.

В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 27.3%, а при жените – 30.6%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 3.3 процентни пункта при 4.1 процентни пункта за страната (мъже – 21.7% и жени – 25.8%). В сравнение с 2019 г. в област Бургас делът на бедните при мъжете се увеличава с 9.6 процентни пункта, а при жените – с 8.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 29.0% до 32.9%, или с 3.9 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 45.9%, или с 16.9 процентни пункта.

През 2020 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) – 718 лв., с равнище на бедност 22.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Видин – 297 лв. и Монтана – 270 лв. с равнище на бедност – съответно 23.0 и 29.4%. През 2020 г. област Бургас се нарежда на 7-мо място в страната по размер на линия на бедност – 454 лв след област Стара Загора (465 лв.) и преди област Русе (445 лева). През 2019 г. областта е била на 9-то с 415 лева.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2020 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 23.5%, а за 5.2% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2020 г. 71.4% от децата живеят без материални лишения.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви