Хотел
Българите са колкото чужденците

През март 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.5 хиляди.

В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.2%, а броят на леглата в тях намалява с 6.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през март 2021 г., е 16.2 хил., или c 47.0% повече

в сравнение със същия месец на предходната година, като увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, и с 1 и 2 звезди съответно със 71.4 и 58.5%, докато в местата за настаняване с 3 звезди е регистриран спад с 2.2%.

През март 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 45.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 18.2% – на българи.

В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 32.3% от нощувките на чужденци и 67.4% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 22.3 и 14.4% (фиг. 1).

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация – с 23.3%, следват Германия – с 13.6%, Гърция – с 9.3% и Турция – със 7.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през март 2021 г. се увеличават с 49.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 7.4 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 61.1%, и намаление при чужденците – с 20.7%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2021 г., са 6.8 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 0.6 хил. и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2021 г. е 11.9% като се увеличава с 3.3 процентни пункта в сравнение с март 2020 година.

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 16.8%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 9.0%, и с 3 звезди – 6.7% (фиг. 2).

Приходите от нощувки през март 2021 г. са 897.5 хил., или с 51.2% повече в сравнение с март 2020 година. Регистриран е ръст на приходите от български граждани със 78.6%, а приходите от чужди граждани намаляват с 15.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви