През първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6,5%, спрямо предходното. За сметка на това жилищата в тях намаляват с 10,3%, както и общата им застроена площ – с 10%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради.

Издадените разрешителни строеж през първото тримесечие на 2021 г. от местните администрации са за 1 546 жилищни сгради с 8 775 жилища в тях, на 28 административни сгради/офиси и на 1 117 други сгради, показват данни на НСИ.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 14% на годишна база, сочат данните на статистиката. Жилищата в тях – с 39%, а разгънатата им застроена площ – с 26%. Издадени са разрешителни за строеж на 27% повече административни сгради с 45,2% по-голяма РЗП.

Без изненада най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 229, Пловдив – 217, Бургас – 145, Варна – 134, и София – 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 920, Варна – 1 822, Пловдив – 1 780, Стара Загора – 459, и Бургас – 440.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17,8%, жилищата в тях – с 19%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 41,7%. Започнал е строежът на 5,7% повече други видове сгради.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 168 жилищни и 60 други сгради; София (столица) – 142 жилищни и 14 други сгради; Бургас – 121 жилищни и 34 други сгради; София – 100 жилищни и 15 други сгради; Стара Загора – 50 жилищни и 69 други сгради. На-малко за започнатите нови сгради в Ямбол, Силистра, Шумен, Търговище и Враца.

През първото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 998 жилищни сгради с 5 297 жилища в тях, на 7 административни сгради и на 576 други сгради. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1%, жилищата в тях -с 5,7%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 46,2 и 68,3%.

money.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви