Психолог и логопед
Не давайте на децата да гледат екрани!

Психолог и логопед призовават за Национална разяснителна кампания за информирането на младите и бъдещи родители за рисковете, криещи се в предлагането на мултимедийни технологии на малки деца.

Публикуваме писмото на специалистите без редакторска намеса.

До:

 Министерство на Образованието и Науката(МОН),

 Министерство на Здравеопазването (МЗ),

Съвета за Електронни Медии (СЕМ),

Държавна Агенция за Закрила на Детето (ДАЗД)

ОТВОРЕНО ПИСМО

На вниманието на отговорните институции бихме желали, в качеството си на граждани и специалисти, работещи с деца, съответно като психолог и логопед, да алармираме, че сме свидетели на голям брой случаи, при които в следствие на прекомерно гледане на екрани в ранна детска възраст (0-3 г.), независимо от формата и съдържанието, в това число телевизори, таблети, телефони, интернет канали за видео споделяне и излъчване, може да се наблюдава изоставане в психическото развитие и говора на децата.

С нарастването на достъпността на технологиите и с необятното разнообразие на съдържания в интернет, включително и таргетно ориентирани за деца, все повече хора имат възможност за ползването им.

В следствие голяма част от случаите, които можем да наблюдаваме, такива устройства се предоставят на малки деца (0-3 г.) и по този начин в доста от случаите има съвпадение на изоставане в психическото развитие и говора с излагането им на екран в средата на отглеждане.

Бебе с таблет
Това вреди сериозно на децата

Оттук стигнахме до заключението, че излагането на деца пред екранно влияние крие риск за физическото и психическото развитие на децата, развитието на говора – т. е. оказва травматично влияние на формиране и функциониране на централната нервна система.

Нашият апел към всички вас е да се направи разяснителна кампания, да се въведат предупредителни надписи при таргетно ориентирано съдържание и при покупка на съответното устройство, че предлагането на тези устройства и съдържания на малки деца (0-3 г.) крие високи рискове за физическото и психическото развитие на малкото дете.

Алармираме ви , тъй като мащабът на тази зловредна привичка прониква във все повече семейства, които не са наясно за рисковете, криещи се в излагането на малките им деца пред екрана, а след години лутане по специалисти може да е прекалено късно за голяма част от тях да се развият като самостоятелни, зрели индивиди, а това би довело до неблагоприятно влияние върху нашето общество: да задълбочи демографската криза, да ни лиши от здрави и работоспособни бъдещи индивиди. Това все пак са и нашите деца.

В защита на гореописаното явление и рисковете на бъдещите поколения е изявлението на министърът на образованието г-н Красимир Вълчев от Народното Събрание на Р. България, публикувано на 09.09.2020 г. в 12:18 часа в предаване на БНР, в което той цитира невробиологични изследвания, които установяват пагубното въздействие на екраните върху психическото и физическото развитие и върху образуването на мозъчната кора при продължително излагане пред екран на деца.

Той изтъква, че екраните се ползват както в семействата, така и в някои детски градини, което той не препоръчва.

Тук следва да се обърне внимание и на детските градини, тъй като, по данни на родители, е широко разпространена тази зловредна практика. Някои родители споделят, че се излагат на екрани дори деца в ясли.

Това повдига и въпроса, какво се случва с родители, които не желаят децата им да бъдат излагани пред екран, когато в част от държавните детски градини това е зловредна практика, а предучилищната подготовка е задължителна.

Ето защо ви алармираме и апелираме за национална кампания относно информирането на младите и бъдещи родители за рисковете, криещи се в предлагането на мултимедийни технологии и интернет платформи на малки деца и оставаме на ваше разположение при нужда от контакт с нас.

С уважение: Борис Савов – психолог

Костадинка Кънчева – логопед

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви