Премахване на всички гишета в администрацията и въвеждане на електронно управление са сред заложените законодателни промени на Коалиция „Изправи се! Мутри вън“. Електронизацията на администрацията би намалила възможностите за корупция, коментира водачът на листата на Коалицията за МИР 2 Бургас Живко Табаков.

„Между 8 и 10 млрд. лв. потъват заради корупция. Във връзка с това е задължителна електронната свързаност на ведомствата. За събираемостта на данъците и спирането на корупцията е ключово да се опростят условията в обществените поръчки – цена, срокове, доказателства, че фирмата може да изпълни поръчката”, допълни още Табаков.

Решения за затваряне на гишетата на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!”

1. Премахване на всички гишета с чиновници в централната, териториалната и местната администрация и замяната им с електронни услуги.

2. Въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие в държавната и общинска администрация.

3. Намаляване на административните такси за обслужване на гражданите и бизнеса.

Решения за електронно управление на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!”

1. Осигуряване на качествен интернет достъп на територията на цялата държава.

2. Ускорено изграждане на електронно управление и одит на извършените до момента дейности по въвеждането му.

3. Създаване на Министерство на дигиталната икономика, електронното управление и административната реформа с постоянно действащ към него Съвет за електронно управление (СЕУ), които да координират постигането на стратегическите цели на дигиталното управление на всички нива в администрацията и с фокус улеснение на гражданите и стопанските субекти.

4. Създаване на Единен системен администратор, който да интегрира ИКТ-ресурсите в държавата и да гарантира устойчивост на инфраструктурата и услугите на електронното управление.

5. Стартиране на Национална програма за разработване и интегриране на смарт системи за управление и сигурност за повече прозрачност на публичните услуги.

6. Приемане на пакет от законодателни промени, включващ приемане на нов Закон за електронната идентификация и електронното управление, поставящ гражданите и потребностите на бизнеса в центъра на изгражданите услуги.

7. Въвеждане на електронни поръчки в здравеопазването и електронно здравеопазване, което може автоматично да намали държавните разходи в сектора с над 20%.

8. Въвеждане на дигитално образование. Техническо подсигуряване на образователната система да работи ефективно в дигитален режим. Обезпечаване на технически средства за заетите и обучаваните в системата.

9. Въвеждане на изцяло електронни обществени поръчки.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви