Пристанище Бургас
Пристанище Бургас

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) подготвя инфраструктурата за

захранване на корабите с електроенергия от брега с цел намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съдове в българските пристанища

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект EALING, съфинансиран по Механизма за свързване на Европа. В контекста на новата европейска „Зелена сделка“, която има за цел да подготви прехода към нулеви емисии на парникови газове, използването на електричество в морския транспорт е основно предизвикателство за преминаване към по-конкурентоспособна и устойчива TEN-T мрежа в бъдеще. Захранването на кораби с електроенергия от брега се счита за привлекателно решение за намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съдове в пристанищата на ЕС.

Проектът включва изготвяне на проучвания във връзка с пристанищното оборудване, инфраструктурата, експлоатационните характеристики и безопасността с цел ускоряване на развитието и внедряването на електрификацията на пристанищата, участващи в консорциума EALING.

Координатор на проекта е Фондация Валенсия за изследвания, подпомагане и търговски изследвания на пристанище Валенсия (VALENCIAPORT)

В проекта участват 22 партньора от Испания, Германия, Гърция, Италия, България, Румъния, Словения, Ирландия и Португалия. Пристанищата, участващи в проекта и целящи да извършат необходимите проучвания с цел бъдещо внедряване на система за захранване с електричество от брега и за изпълнение на инвестиционния им план, са следните: Валенсия, Барселона, Хуелва, Хихон, Венеция, Анкона, Триест и Монфалконе, Венеция, Бургас, Констанца, Пирея, Рафина , Варна, Копер, Лейксос, Пристанища на Азорските острови, и Ирландски Пристанища (Valencia, Barcelona, Huelva, Gijon, Venice, Ancona, Trieste and Monfalcone, Venice, Burgas, Constanta, Piraeus, Rafina, Varna, Koper, Leixoes, Portos dos Açores, Irish ports).

Предвизжда се да се извърши подробен анализ на правната и регулаторна рамка в съответните държави-членки на национално ниво, както и върху текущото състояние на законодателството, стандартите и указанията на ЕС с цел осигуряване на брегово захранване с електричество на корабите в пристанищата, участващи в консорциума на проекта. Също така анализът има за цел да докладва с препоръки как да се постигне хармонизирана рамка, стимулираща развитието на електрификацията в пристанищата на TEN-T мрежата.

Ще се проучат морските стандарти за бреговото подаване на електричество в пристанищата,

участващи в консорциума и корабите, които оперират в тези пристанища. Дейност 2 също ще има за цел да предостави препоръки за хармонизирана рамка за адаптиране на морския флот за електрификация.

Ще се проведат подробни технически проучвания за проектиране на инфраструктурата за електрификация, необходима за пристанищата участващи в консорциума

Това включва въвеждането на предпроектно проучване, предоставящо напълно дефиниран инженерен проект, за да се даде възможност на пристанищата да стартират фазата на изграждането на инфраструктурата. Проучванията ще включват спецификации за основното и вторичното оборудване, оценка на разходите за закупуване и изграждане на бъдещата инфраструктура за електрификация и електрически бункери, както и технически проучвания за проектиране, осигуряващи планиране на дизайна, окончателни спецификации за оборудване и инфраструктура и окончателен бюджет.

Ще бъдат актуализирани плановете на пристанищата участващи в консорциума

Всеки актуализиран План за чисто захранване ще се фокусира върху представянето на стратегията на морското пристанище за устойчивост, анализ на очакванията на пристанището за бъдещ растеж на трафика и предефиниране на начина, по който пристанището трябва да оперира. Също така, ще бъдат подготвени тръжните документи за всички предложени инвестиции, свързани със строителни работи, които се фокусират върху развитието на инфраструктурата за електрификация, което ще увеличи максимално ефикасността, ефективността, безопасността и екологичното съответствие на пристанищата в консорциума и ще обслужва по-ефективно потенциалните електрически кораби.

 

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви