Росенец
Росенец

Върховният административен съд реши окончателно, че плажът пред имението на лидера на ДПС Ахмед Доган в парк Росенец трябва да бъде вписан незабавно в кадастъра, като “крайбрежна плажна ивица” с трайно предназначение на територията като “защитена”.

Това прави територията изключителна държавна собственост. Такова беше решението и на първоинстанционния съд в Бургас, който отхвърли жалбата от проектанта на сарая Арх. Калин Тихолов като представител на фирма “Стрейтлайн”.

В мотивите си Тихолов твърди, че липсата на ивицата в регистрите не представлява “явна фактическа грешка” и

дори е под съмнение дали изобщо има плаж на това място, като брегът не бил покрит с пясък и чакъл, а “е естествено самозалесила се територия, покрита с почва и обрасла с дървета и храсти”. „Изложените доводи в частната жалба касаят евентуални неудобства за оспорващото дружество при стопанисване на сградите, които не съставляват „значителни или трудно поправими вреди“ и не попадат в приложното поле на горецитираната разпоредба“, е мнението на върховните съдии.

Те отхвърлят жалбата като неоснователна, тъй като не се засягат пряко права и законни интереси на оспорващото дружество. Поради тези обстоятелства се налага изводът за неоснователност на частната жалба, съобщават от ВАС

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви