Над 63 млн. евро одобрена инвестиция от ЕС за област Бургас
Над 63 млн. евро одобрена инвестиция от ЕС за област Бургас
 
Днес Европейската комисия одобри инвестиция в размер на повече от 63 милиона евро от Кохезионния фонд за осигуряване достъп до по-ефективна водоснабдителна и канализационна система за жителите на област Бургас в Източна България. Този интегриран проект ще засили ефективността и устойчивостта на съществуващите съоръжения чрез намаляване на течовете и оперативните разходи, както и чрез подобряване на връзките. Проектът поставя важен акцент и върху опазването на защитените зони по Натура 2000 и природата в Бургаска област.
По този повод комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Този проект ще допринесе за подобряване качеството на живот на близо 280 000 души благодарение на по-надеждното снабдяване с чиста вода, а други 53 000 души ще се радват на по-добри системи за пречистване на отпадъчните води. Този голям проект също така е от особено значение за околната среда и уникалното биологично разнообразие, защото спомага за подобрената устойчивост на водните източници.“
Обновената инфраструктура включва прокарването на около 7 километра нов водопровод и повторно изграждане на други 158 километра, с което ще се подобри качеството на питейната вода и ще се увеличи ефективността на снабдителните мрежи, като се намалят загубите на вода, които понастоящем възлизат на около 15 %. В допълнение ще бъдат положени 73 км канализационни тръби, а други 22 км ще бъдат повторно изградени, наред с основния ремонт на резервоарите под налягане и колекторите за дъждовни и отпадъчни води и изграждането на нови колектори за дъждовни води. Проектът има за цел да постигне съответствие със законодателството на ЕС и високи екологични стандарти. Не на последно място се очаква новото съоръжение за третиране на отпадъчни води да бъде въведено в експлоатация през март 2023 г.
Повече информация относно финансираните от ЕС инвестиции в България можете да намерите на платформата за свободно достъпни данни.

1 КОМЕНТАР

  1. Това е една стотна от общата сума за България, която ще отиде главно за ремонти след строеж, и за работа на прииждащото неселение отвсякде към града. Развитието на града трябва да е свързано с целите на развитие на града. Свободната, скитническа миграция трябва да бъде спряна. (даже и заради КОВИД). Качеството на питейната вода трябва да се поддържа със средства и приходи създадени в държавата България. В противен случай рискуваме да загубим държавата, града си и идентичноста си като древеб народ с тази либерално-глобалистко-комунистическо-интернационална политика.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви