Общинският съвет в Бургас прие Бюджет 2021 на града. Това стана с гласа 42 „за“, 1 „въздържал се“ и 6 „против“, както и след няколко часа дебати, като въпреки някои критики и забележки по него, общото мнение на съветниците бе, че той е добър в сегашната обстановка на световна пандемия.

Единствено съветниците от БСП, както и Димитър Найденов от Демократична България гласуваха с „против“. Любопитно бе, че преди заседанието опозицията в ОбС се събра в залата на бургаски хотел, където проведе гласуването в знак на несъгласие с онлайн проведената сесия.

Бюджет 2021 е първи общински такъв, съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Той е под мотото „Бюджет 2021 – възстановяване и устойчивост“.

Подходът при разработване на Проекта за бюджет за 2021 г. е бил консервативен, рестриктивен, реалистичен, с отчитане влиянието на трудно прогозируемата среда и с фокус – гарантирало се грижата за здравеопазване, социални услуги, образование и поддържане на базисната инфраструктура.

Макрорамката на проекта за Бюджет за 2021 година е 323 592 299 лева. Държавна отговорност – 146 333 747 лева, Общинска отговорност 130 161 997 лева, Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 47 096 555 лева.

Нашите приоритети са здравеопазване, социални грижи, здравеопазване, създаване на условия за привличане на инвестиции. Бюджет 2021 е консервативен, но реалистичен и балансиран. Заложени и са допълнителни средства при заостряна на ковид кризата. За разлика от други общини, където бе решено загубите да се компенсират с увеличаване на местните данъци и такси, то в Бургас взехме решение да се направи реформа и съкрати на администрацията. В Бургас местните данъци и такси ще останат непроменени“, каза кметът на Бургас Димитър Николов по време на обсъждането.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви